پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۵۶۹ شناسه:
بنفشه محمودي مي ابادي دانشجو:
 طراحي منظر شهري تاب آوردربرابرتغييرات اقليمي بارويكرد خدمات اكوسيستم نمونه موردي منطقه 5 تهران عنوان فارسي:
Designing resilient Urban Landscape for Climate Change adaption through ecosystem services approach( the case of district 5 _Tehran city) عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به تغييرات غير قابل انكار اقليمي،كه بعد از انقلاب صنعتي شدن در اثر فعاليت هاي صنعتي و افزايش گازهاي گلخانه اي ايجاد شده است ،جامعه ي انساني را بر آن داشت تا براي ادامه ي بقا راه حل هايي را جهت مقابله با اين تغييرات پيدا كند،تاب آوري يكي از آن مباحث مطرح در زمينه ي مقابله با تغييرات اقليمي است ،اين پژوهش براساس مطالعات كتابخانه اي و با استفاده از داده هاي نرم افزاري سعي بر آن دارد تا با استفاده از رويكرد خدمات اكوسيستم به اصول تاب آوري در برابر تغييرات اقليم دست يابد.

چکيده:

تاب آوري،تغييرات اقليمي،خدمات اكوسيستم،شهر تابآور،منظر شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا مثنوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.