پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۲۹ دفاع:
۳۵۶۷ شناسه:
شاهد ولدبيگي دانشجو:
تئوري‌هاي فلسفي جان لاك در پاملا ١، پاملا ٢ آثار ساموئل ريچاردسون و رابينسون كروزوئه اثر دانيل دفو عنوان فارسي:
Lockean Philosophical Theories, Samuel Richardson's Pamela I, Pamela II and Daniel Defoe's Robinson Crusoe عنوان انگليسي:

اين تز ميزان تاثير تئويهاي جان لاك را بر سه رمان پاملا يا پاداش پاكدامني (1740)، پاملا در موقعيت والايش (1742) آثار ساموئل ريچاردسون و رابينسون كروزوئه (1719) اثردانيل دفو نشان خواهد داد. عليرغم ادعاي برخي از منتتقدان، مطالعه ي حاضر نشان مي دهد شخصيتهاي اصلي رمانهاي انتخاب شده در واقع پيروان جان لاك هستند كه در يك چارچوب تعريف شده بر اساس تئوريهاي لاك دانش به دست مي آورند، از هر تجربه مي آموزند، پيشرفت حاصل مي كنند، با مخمصه ها دست و پنجه نرم مي كنند و در دنياي خود سر بر مي آورند. در اين رساله، شرح اينكه پاملا و كروزئه چگونه سفر زندگي خود را بعنوان افراد بي تجربه آغاز مي كنند و با اجابتِ رهنمودهاي لاك در زندگي شخصي و اجتماعي خود خوشنود مي شوند، آمده است. همچنين نشان داده شده كه ساموئل ريچاردسون و دانيل دفو هردو از يك چارچوب مشترك وابسته به لاك بهره ميگيرند تا رشد تدريجي شخصيت قهرمانان داستان خود را به تصوير بكشند. در سطح فردي، يادگيري تجربي در هر سه رمان اصلي ترين راه براي بدست آوردن دانش است. در سطح اجتماعي، ترس از عقيده ي عمومي به مانند يك اهرم متعادل كننده ي اجتماعي عمل مي كند و در سطح آسماني، الهامِ الهي و ايمان بعنوان راه حل وسعت محدود دانش انسان، ارائه شده اند. مطالعه حاضر نتيجه مي گيرد كه در نتيجه ي دنبال كردنِ آموزه هاي لاك، درنهايت پاملا در قامت بانوي خانه ي يك شخص معتبر و يك شبه فيلسوف با يك جزوه انحصاري در مورد آموزش كودكان ظاهر مي شود و كروزوئه هم به درجه ي شهرياري يك جزيره مي رسد.

چکيده:

Tabula Rasa, Empirical Learning, Fear of Public Opinion, Revelation

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم سلطان بياد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سوسن پورصنعتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.