پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۳۵۶۰ شناسه:
اميرحسين اسحاقي دانشجو:
قابليت حمايت حقوقي از ايده در قراردادهاي سرمايه گذاري كسب و كارهاي اينترنتي عنوان فارسي:
Legal protection capability from idea in investment agreements of E-businesses عنوان انگليسي:

محرمانگي اطلاعات و اسرار تجاري در استارتاپ هاي اينترنتي ،امروزه به يكي از بزرگترين دغدغه هاي صاحبين چنين كسب و كارهايي تبديل شده است. صاحبان سرمايه هم كه قصد سرمايه گذاري در چنين موضوعي را دارند، ابتدا در مورد اطلاعاتي كه از خود در مذاكرات پيش از سرمايه گذاري براي كارآفرين ها افشا مي كنند و دوم قابليت حمايت از ايده اي كه روي آن سرمايه گذاري مي كنند و قرار است در آينده براي آنها سود دهي داشته باشد، حساسيت به خرج مي دهند. در اين تحقيق با استفاده از كتب و مقالات و تجربيات شخصي نگارنده در مدت زمان فعاليت و ارتباط با استارتاپ هاي اينترنتي، اين دغدغه ها و حساسيت ها بررسي شده است . در همين راستاي كتب منتشر شده در زمينه مالكيت فكري و اسرار تجاري به همراه تعداد زيادي مقاله در زمينه هاي مربوطه مطالعه شده است. همچنين از تك بعدي نگري خودداري شده و از جميع مقالات در زمينه هاي فني، اقتصادي و حاكميت شركتي استفاده شد تا به غناي بحث حقوقي محور تحقيق كمك نمايد. قبل از هر چيزي ابتدا ايده قابل حمايت بررسي و خصوصيات آن بيان شد كه ماليت داشتن ايده و اهميت آن در استارتاپ ها مشخص گرديد. سپس در ادامه شيوه هاي ورود سرمايه و نقاط قوت و ضعف آنها ذكر گرديد و مشخص گرديد كه بهترين شيوه سرمايه گذاري براي ورود، قرارداد هاي ريسك خطر پذير،جوينت ونچر و انتقال سهام است. همچنين قالب هاي قراردادي مختلفي در زمينه انتقال فناوري كه بعد از امتزاج مالكيت فكري بين سرمايه گذار و كارآفرين، صورت مي گيرد، نيز مورد تحليل قرار گرفت. بعد در ادامه نظام قانونگذاري بررسي شد كه خلاهاي قانوني و ناكارآمدي ها كم نمي باشد. در پايان نگارنده به اين موضوع رسيد كه حمايت قانوني جوابگو نمي باشد و نياز به تحولات مشخص و هدفداري در قانونگذاري حقوقي و كيفري مي باشد. در حقيقت شرايطي كه در قوانين براي حمايت مقرر شده، بخش مهمي از ايده هاي استارتاپي را از شمول حمايت خارج مي كند. مشكل ديگر عدم كفايت ضمانت اجراهاي كيفري كارآمد است. براي رفع اين مشكلات ايجاد كميته مالكيت فكري در حاكميت شركتي و همچنين قرارداد هاي محرمانگي با مفاهيم نوين پيشنهاد گرديد.

چکيده:

سرمايه گذاري استارتاپ مالكيت فكري - محرمانگي اسرار تجاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي پيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر تورج تقي زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.