پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۵۵۸ شناسه:
هانيه سادات دررودي دانشجو:
اثر هشت هفته تمرين TRXبر عملكرد كمري (تيلت لگن،) لوردوز كمري و حس عمقي در زنان نخست زا عنوان فارسي:
The effect of eight weeks TRX exercises on Lumbar and pelvic function, lumbar lordosis, and proprioception in primiparous women عنوان انگليسي:

بارداري يك اتفاق عادي است كه براي بانوان اتفاق مي افتد ولي يك ويژگي كه در تمام افراد مشترك است رشد جنين و سايز مادر كه اين افزايش وزن و رشد جنين تغييراتي در بدن مادر از جمله تغيير مركز ثقل بدن و توزيع نامتقارن وزن بدن كه باعث تغيير پوسچرال در طي بارداري ميشود و اين تغييرات زمينه تغييرات ديگر مثل تغير قوس كمر و پشت و تيلت لگن، تغيير در تعادل هنگام ايستادن يا راه رفتن كه اين در تغييرات بويژه در نخستين بارداري بدليل تغيير در ميزان لاكسيتي مفاصل لگن در زنان باردار نسبت به زنان غير باردار بسيار چشم گير است. تمرينات TRX براي بهبود تعادل و ثبات و تقويت عضلات شكم موثر است، TRX يك ورزش جديد كه ميتوان صدها تمرين با آن انجام داد كه ويژگي TRX در مقايسه با بقيه ورزشها بدليل تغيير وضعيت بدن در كل اندام و حركات فوقاني و تحتاني باعث تحريك و تقويت عضلات پايه اي بدن ميشود. بنابراين هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير هشت هفته تمرينات TRX بر عملكرد كمري لگني، لوردوز و حس عمقي در زنان نخست زا ميباشد.

چکيده:

زنان نخست زا، عملكرد كمري لگني(تيلت لگن)، لوردوز كمري، حس عمقي، TRX

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
دکتر علي غلامي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.