پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۵۵۰ شناسه:
زهرا زواريان دانشجو:
پديدارشناسي هويت ايراني در داستانهاي كوتاه جنگ به قلم زنان عنوان فارسي:
The phenomenology of Iranian identity in War short stories by women عنوان انگليسي:

هويت ايراني در داستانهايي كه به قلم زنان نوشته شده و درباره جنگ است. به روش پديدارشناسي مؤلفه‌هاي اين هويت تحليل و توصيف مي‌شود.

چکيده:

پديدارشناسي - هويت ايراني - جنگ - زنان - داستان كوتاه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين مصباحيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.