پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۵/۱۳ دفاع:
۳۵۳۹ شناسه:
حسين عسكري دانشجو:
بررسي تاثير ژئوپلتيك شيعه بر گفتمان هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
investigating the impact of shiite geopolitics on security discourses of the islamic republic of iran عنوان انگليسي:

شناخت و يا آگاهي يافتن از شكل گيري مفاهيمي از جمله مفهوم ژئوپليتيك شيعه و ورود آنها به دنياي مفاهيم و اصطلاحات سياسي كه با نيات و اهداف مغرضانه سياسي باز توليد مي شوند اين امكان را براي جامعه و محافل علمي ما مهيا مي سازد تا با اين شناخت گرفتار نيات سوء توليد كنندگان اين مفاهيم نشوند. چرا كه بدون شناخت و عدم آگاهي از چگونگي بازتوليد اين مفهوم، مي تواند چالش ها و يا موانع بسيار سختي را در مسير پويايي انقلاب اسلامي ايران قرار دهد.

چکيده:

ژئوپلتيك-شيعه-ژئوپلتيك شيعه-گفتمان هاي انقلاب اسلامي-

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهادر زارعي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ياشار ذكي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.