پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۵۳۰ شناسه:
مهدي ردادي دانشجو:
طراحي مجتمع تحقيق و توسعه تجهيزات پزشكي با رويكرد معماري پايدار در پارك علم و فناوري تهران عنوان فارسي:
Designing A Sustainable Residential Complex with Biological Approach in Tehran عنوان انگليسي:

در دهه هاي گذشته فناوري به عنوان مهمترين عامل عامل در شكل دهي زندگي و بهره برداري هرچه بيشتر از منابع طبيعي به بشر ياري ميرساند ، اما امروزه ديدگاه بشر نسبت به فناوري به عنوان ابزاري براي غلبه بر طبيعت از بين رفته و بشر بهترين شيوه را براي داشتن زندگي بهتر استفاده از ابزار تكنولوژي جهت يافتن راه حل هايي روزآمد جهت بازگشت به طبيعت ميداند.

در زمينه معماري نيز مانند ساير علوم از اين قاعده مستثني نميباشد و با اينكه نمي تواند نسخه كاملي براي حل اين مشكلات باشد اما ميتواند با استفاده از تكنولوژي در جهت برطرف نمودن اين مشكلات نوپا كمك شاياني بكند.

چکيده:

پار علم و فناوري-پايدار-پارك علمي-نوآوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حقير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.