پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۹ دفاع:
۳۵۲۹ شناسه:
ستاره شجاعي ازاد دانشجو:
مقايسه روش هاي مختلف پيدا كردن تعداد بهينه خوشه در داده هاي FMRI عنوان فارسي:
comparison od different approaches in finding the optimal number of clusters in resting state FMRI dataset عنوان انگليسي:

تخمين تعداد بهينه خوشه ها در دسته بندي بدون نظارت داده ها از زمينه هاي چالش برانگيز براي محققان در سالهاي اخير بوده است كه منجر به ارائه معيارهاي اعتبارسنجي خوشه بندي شده است.

چکيده:

خوشه بندي، ارزيابي خوشه بندي، شاخص ارزيابي، FMRI

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد سلطانيان زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا راجي مهر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.