پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲۳ دفاع:
۳۵۲۵ شناسه:
صدف بهمرام رضايي دانشجو:
بررسي شكل تصويري اساطير در شاهنامه ي فردوسي عنوان فارسي:
Investigating the Manifestation of Myth in the Ferdowsi Shahnameh عنوان انگليسي:

شاهنامه‌ي بخرد فرزانه‌ي توس، حكيم ابوالقاسم فردوسي، از معدود كتاب‌هايي است كه از هر لحاظ و از هر بعد درخور بررسي و تعمق است. شاهنامه روايت تاريخي حيات سرزمين ايران، از ديدگاه اسطوره‌اي و حماسي مردم است. علاوه بر قدر معنوي شاهنامه، زيبايي صوري و البته مطالب ميهني اعتقادي افزوده از جانب فردوسي توسي، كه الحق بزرگ سراينده‌ي زبان فارسي است، جذابيت آن را چندين برابر ساخته است. در طول تاريخ بشري همواره نگاريدن صور و اشكال ياري بخش القاي مفاهيم و توصيف روايات بوده و كنار هم قرار گرفتن ادب و هنر تبلوري بي‌نظير به فرهنگ مي‌بخشد. مصور ساختن شاهنامه‌ي فردوسي، سنتي شد پايا كه در هر عصر و دوره‌اي معيار فرهيختگي فرمانروايان و مقامات به شمار مي‌آمد و هر حكومتي براي كسب وجهه و مشروعيت ملي خود به نگارگري نسخه‌اي از اين كتاب بي‌همتا دست مي‌زند و مي‌كوشد نسخه‌ي او برتر و فاخرتر از نسخ پيشين باشد. همين امر، در طول تاريخ، به پيدايش نسخي بي‌نظير منجر شد. كه هر يك در رقابت با ديگري به‌سان ستاره‌اي فروزان، آسمان هنر نگارگري ايران را روشنايي و درخشش مي‌بخشيد. پژوهش حاضر كوششي است در جهت جمع‌آوري تصويرسازي‌هاي مرتبط با مضامين و اساطير شاهنامه‌ي فردوسي كه در زمان‌هاي مختلف و در قالب‌هاي متنوع با تكنيك‌هاي متفاوت جمع‌آوري شده‌اند براي ايجاد منبع تصويري براي اهل هنر كه در آثارشان از عنصرهاي تصويري ايراني بهره‌جويند.

چکيده:

شاهنامه‌ي فردوسي، اساطير شاهنامه، تصاوير شاهنامه، اساطير ايران، تصوير اساطير، منبع تصويري.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.