پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۱ دفاع:
۳۵۱۷ شناسه:
ارژنگ وطن خواه احمدآبادي دانشجو:
آسيب رواني و اختلال استرسي پس از آسيب رواني: مطالعه تطبيقي كهن الگوها در رمان وداع با اسلحه همينگوي و زمين سوخته احمد محمود عنوان فارسي:
Trauma Complex and PTSD: A Comparative Study of Archetypes in A Farewell To Arms of Hemingway And Scorched Earth of Ahmad Mahmoud عنوان انگليسي:

War is a concept that mankind has either witnessed, participated, or been affected by it, from Trojan War in Greek mythology to the 21st century in Syria and Afghanistan. War not only leaves wounds on each individual who participated in the battlefield, but other witnesses of war like civilians would find wounds on their body or on their psyche. These wounds commonly considered psychic trauma, such as abyss experience that causes trauma complex on each individual's mind. There are several novels about war, especially in the 20th century, which depict the battlefield from different perspectives. Ernest Miller Hemingway (1899-1961) is one of the most famous American novelists who depicts the battlefield of World War I with his experiences. In A Farewell to Arms (1929), Hemingway depicts an individual who comes from abroad and who has no sense of patriotism. On the other hand, Iran has experienced one of the longest wars in the 20th century. Ahmad Mahmoud (1931-2002) is one of the leading novelists who depicts war in perspectives of civilians and resistance of civilians in The Scorched Earth (1982); in which every character has the sense of patriotism. These two novels are from two different continents with different rituals, cultures, and beliefs. This thesis aims at clarifying trauma of each individual in the two novels by using the theory of collective unconscious by Carl. G. Jung to figure out different reactions of people from two different continents to the war and trauma archetypes. Archetypes from Persian epics which exist on each Iranian mind unconsciously and the sense of patriotism, fear and other archetypes which exist in every individual. The case study on Iran’s veterans to review PTSD effects on veterans and the idea of dreaming and remembering as a healing process for the trauma complex.

چکيده:

War, Trojan War, Persian epics, Veterans, Abyss Experience, Trauma Complex, collective unconscious, Trauma Archetypes, Archetypes, PTSD, Carl. G. Jung

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم سلطان بياد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حسين رمضان كيايي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.