پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۵۱۰ شناسه:
شميم عباسي دانشجو:
نقش واسطه اي تنظيم هيجان در رابطه بين بهشياري و پرخوري هيجاني عنوان فارسي:
Mediating role of emotion regulation in the relationship between mindfulness and emotional overeating عنوان انگليسي:

امروزه يكي از بدكنشي هاي الگوي خوردن، مفهوم غذا خوردن هيجاني است كه موضوعي مهم، به ويژه در مداخلات مديريت كاهش وزن است. رفتارخوردن هيجاني در افراد چاق و افراد مبتلا به اختلالات خوردن و همچنين در افراد داراي وزن عادي و با رژيم غذايي شايع است. در نظريه رفتار خوردن هيجاني فرض بر اين است كه افراد براي تنظيم خلق و خوي خود به انواع رفتارها دست مي زنند و مصرف مواد غذايي رفتاري مهم در ميان رفتارهاي تنظيم خلق و خوي است.

يكي از راهبردهاي خودتنظيمي كه در حوزه رفتار خوردن و كاهش وزن توجه فراواني را دريافت كرده است ذهن آگاهي است.

اينطور نظريه پردازي شده است كه ذهن آگاهي خودتنظيمي انطباقي را ارتقا دهد كه تصور مي شود براي تداوم عادات خوردن در بلند مدت، به ويژه در هنگام رويارويي با نشانه هاي خوردن و هيجانات بسيار مهم باشد.

در پژوهش حاضر براي روشن شدن روابط ساختاري دو متغير، يكي در سطح رفتاري (خوردن هيجاني) و يكي در سطح ذهني (ذهن آگاهي) راهبردهاي تنظيم هيجاني به عنوان عوامل واسطه اي در نظر گرفته مي شوند.

چکيده:

پرخوري هيجاني، ذهن آگاهي، تنظيم هيجان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي رضا سرافراز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.