پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۵۰۱ شناسه:
سيدمبين حسيني دانشجو:
تشخيص حضور برست هاي چندمدولاسيوني در سيستم هاي مخابراتي بيسيم عنوان فارسي:
Detection Of Multi Modulation Bursts In Wireless Systems عنوان انگليسي:

دسته‌بندي خودكار مدولاسيون (AMC) يك مرحله‌ي مياني بين تشخيص سيگنال و دمدولاسيون است و اين مرحله نقش كليدي در برنامه‌هاي مختلف نظامي و غيرنظامي دارد، چراكه در صورت تشخيص غلط نوع و يا مرتبه مدولاسيون و به‌كارگيري يك دمدولاتور نامناسب در گيرنده، ممكن است محتوي اطلاعات سيگنال به‌طور كامل از دست برود. در اين پروپوزال هدف پيدا كردن روشي است كه با استفاده از مطالعات صورت گرفته بتوان سيگنال‌هاي چند مدولاسيوني را از سيگنال‌هاي تك مدولاسيوني تفكيك كنيم .

چکيده:

برست هاي چند مدولاسيوني- طبقه بندي مدولاسيون- AMR-AMC

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي تيموري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.