پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۴۹۱ شناسه:
سعيد عليزاده ازبري دانشجو:
ارث حساب هاي مجازي عنوان فارسي:
death and privacy in the digital age عنوان انگليسي:

در روزگاري نه چندان دور مردم با دوربين هاي ساده عكس مي گرفتند و پرينت عكس ها را در البوم مي گذاشتند با توجه به ماهيت ملموس اين عكس ها و نامه ها مشكل ويژه اي درباره وضعيت انها پس از مرگ به وجود نمي امد اما امروز مردم به اساني در فضاي مجازي حساب هايي باز مي كنند وسپس با استفاده از اين حساب ها اطلاعاتي را ذخيره مي كنند تا زماني كه كاربر حساب زنده است طبيعتا مديريت حساب بر عهده خود وي است اما پس از مرگ چه بايد كرد ؟ايا مالكيت حساب يا اطلاعات مندرج در انها از طريق ارث به وراث شخص خواهد رسيد يا انكه با مرگ حساب كاربر منقضي خواهد شد .ترديد انجا بيشتر مي شود كه به ياد اوريم كه در گذشته محل نگهداري البوم يا كتابخانه شخصي فرد بود كه طبيعتا مالكيت ان به صاحب عكس و نامه تعلق داشت اما امروزه فرصت ايجاد حساب هاي مجازي توسط يك شركت تامين مي شود بنا بر اين هنگام داوري درباره وضعيت اين حساب ها بايد به اراده شركت ياد شده نيز توجه كرد به علاوه حساب هاي مجازي ارتباط عميقي با حريم خصوصي كاربر دارد بنابراين پذيرش انتقال قهري مالكيت حساب به وراث شخص با حريم خصوصي كاربر تعارض دارد در اين تحقيق سعي بران خواهد بود كه امكان به ارث رسيدن حساب هاي مجازي مورد بررسي قرار گيرد.

چکيده:

abcd

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس ميرشكاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اسلامي پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.