پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۴۹۰ شناسه:
مهدي فضلي دانشجو:
تقليد از شخصيت ديگري عنوان فارسي:
likeness عنوان انگليسي:

هر يك از ما، انسان‌ها، از لحاظ نحوه تكلم، آرايش، راه رفتن و... اوصافي داريم. طبيعتاً، تنها خودمان و گاه، اطرافيان‌ نزديك‌مان از اين اوصاف اطلاع دارند اما ماجرا درباره اشخاص مشهور متفاوت است: ويژگي‌هاي آنها، گاه آنچنان متمايز از ديگران مي‌شود كه همگان از اين ويژگي‌ها و تعلق آنها به شخص مشهور با خبرند. حال، پرسش اين است كه آيا اشخاص نسبت به اين اوصاف كه شخصيت‌شان را مي‌سازد، حقي دارند يا خير؟ نتيجه پاسخ مثبت به اين پرسش، اين خواهد بود كه تقليد از شخصيت ديگران ممنوع است. اين مساله، با مرجعيتي كه اشخاص مشهور در جامعه پيدا كرده‌اند، جلوه متفاوتي يافته است. شركت‌هاي تجاري به دنبال اين هستند تا از اشخاص ياد شده در تبليغات خويش استفاده كرده و آنها را مويد محصولات خويش نشان دهند اما وقتي خود شخص براي حضور در آگهي رضايت نمي‌دهد، شركت‌هاي تجاري روش ديگري را انتخاب مي‌كنند: آنها اوصاف شناخته شده شخص را استنباط كرده و از شخصي مي‌خواهند تا دقيقاًً همان اوصاف را تقليد كند. براي نمونه، تصور كنيد آقاي الف، يك صداپيشه معروف است با صدايي متمايز و شناخته شده. براي همين، صداي وي، بخشي از شخصيت وي را تشكيل مي‌دهد. شركت ب از وي مي‌خواهد در تبليغات تجاري وي سخن بگويد. آقاي الف، مخالفت مي‌كند. شركت ب نيز، از شخص ديگري مي‌خواهد تا مشابه صداي الف در يك آگهي تجاري سخن بگويد. با پخش شدن تبليغ ياد شده، شنوندگان اين‌گونه تصور مي‌كنند كه خود آقاي الف در اين آگهي سخن گفته است. آيا آقاي الف مي‌تواند مدعي شود حق وي بر شخصيتش، نقض شده است؟)

بر اساس اين مثال‌، به سوال اصلي باز مي‌گرديم: آيا انسان‌ها نسبت به شخصيت‌شان حق دارند يا خير؟ اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد، اشخاص مي‌توانند ديگران را از تقليد ويژگي‌هاي اختصاصي‌شان باز دارند.

چکيده:

تقليد همانندي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس ميرشكاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود كاظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.