پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۳۰ دفاع:
۳۴۸۱ شناسه:
علي شيوائي كجوري دانشجو:
مطالعه تجربي تاثير روش انتقال فاز بر روي نتايج تكنيك برشنگاري عنوان فارسي:
An empirical investigation of the effect of phase stepping method on the results of shearography technique عنوان انگليسي:

هدف پايان‌نامه حاضر، بررسي اثر استفاده از روش انتقال فاز در تكنيك برشنگاري و همچنين بررسي پارامتر‌هاي موثر در عيب‌يابي به روش برشنگاري با استفاده از انتقال فاز است. براي اين كار نمونه‌هايي با اندازه عيب‌هاي مشخص در سه جنس متفاوت ساخته شد، سپس عيوب در قطعاتي با قطر و عمق متفاوت و به صورت صفحه‌اي موازي با سطح نمونه ايجاد شد. براي انجام اين آزمون، دستگاه انتقال فاز با قابليت اتوماسيون براي اولين بار در كشور با دقت 0.4 نانومتر ساخته و دو روش براي كاليبراسون آن ارائه شد، بعلاوه يك چيدمان بار گذاري حرارتي غير تماسي با استفاده از لامپ‌هاي سراميكي نيز توسعه داده شد تا ماهيت غير تماسي آزمون برشنگاري حفظ شود و بتوان در هنگام استفاده از انتقال فاز بار حرارتي را بر روي قطعه اعمال كرد.

نتايج حاصله حاكي از آنند كه استفاده از روش انتقال فاز؛ در پارامترهاي كاليبراسيون چيدمان برشنگاري مانند فاصله دوربين و اندازه برش تاثير چشمگيري دارد. به عنوان مثال با اندازه پيكسل 101 ميكرو متر در برشنگاري بدون انتقال فاز هاله‌هاي كه بيانگر عيب باشند مشخص نشدند اما با استفاره از انتقال فاز در همان اندازه پيكسل، هاله‌ها با وضوح نمايان شدند. همچنين به دليل امكان استفاده از روش‌هاي فيلتر نويز تصوير؛ كيفيت نقشه فاز حاصله به كمك تجهيز انتقال فاز، افزايش چشمگيري دارد.

همچنين عيب‌يابي با كمك برشنگاري با استفاده از انتقال فاز در مقايسه با عدم استفاده از انتقال فاز، درهر دو بارگذاري مكانيكي و حرارتي مي‌تواند در بازه نيرويي بيشتري عيوب را نمايان سازد. به طور كلي استفاده از انتقال فاز در عيب‌يابي در بارگذاري مكانيكي قابليت مشاهده را به ميزان 128% و در بار گذاري حرارتي تا 600% افزايش داد.

چکيده:

digital shearography, non destructive testing

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ناصر سلطاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.