پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۴۶۹ شناسه:
آرزو اصلاحي دانشجو:
مطالعه ي تطبيقي عنصر اعتماد در شبكه خبر صدا و سيما با شبكه خبري بي بي سي فارسي عنوان فارسي:
A Comparative Study of the Element of Trust in the Radio and Television News Network with the BBC Persian News Network عنوان انگليسي:

خبر، اساسي ترين عامل شكل گيري رسانه هاي جمعي است و نخستين روزنامه هاي دنيا، صرفاً براي انتقال اخبار پديد آمدند. راديو و تلويزيون نيز پس از به وجود آمدن، از اين خصيصه به دور نبوده ومهم ترين وظيفه خود را انتشار اخبار مي دانستند.

در اين تحقيق سعي بر آن شده براي اندازه گيري اعتماد در شبكه ي بي بي سي فارسي در مقايسه ي با شبكه ي خبر صدا و سيما، از روش چند عاملي كه قبلا توسط كهرينگ (۲۰۰۷)، اعتبار سنجي شده، استفاده شده است.

همان طور كه در بالا بيان شده، چهار بعد اعتماد به رسانه هاي خبري براي شبكه هاي خبر صدا و سيما و بي بي سي فارسي، كاملا به صورت يكسان پرسيده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه ميزان اعتماد مخاطب آگاه به اصول و كاركرد رسانه ها، در حد ميانگين و يا حتي پايين تر از ميانگين بوده است.

چکيده:

اعتماد، رسانه هاي خبري، مخاطب ، شبكه خبر، بي بي سي فارسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا دهقان نيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احسان شاه قاسمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.