پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۴۶۸ شناسه:
آرسام بستاني دانشجو:
تاثير مصرف داروي سارم LGD-۴۰۳۳ به همراه تمرين مقاومتي بر روي سطح سرمي freePSA در موش هاي نر نژاد ويستار عنوان فارسي:
Effect of SARM Supplementation on the Hypertrophy and Muscle’s Strength in Young Trained Men عنوان انگليسي:

آندورژن ها همورمون هاي استروييدي هستند كه براي رشد جنسي و همچنين حفظ عملكرد باروري مردها ضروري هستند.آندروژن ها اغلب تاثير خود را از طريق فعاليت ژنوميك اعمال ميكنند كه شامل اتصال آنها به گيرنده هاي آندروژن (AR) و فعال كردن ژن از اين طريق است [1] . گيرنده هاي آندروژن در طيف وسيعي از قسمت هاي بدن مثل اندام هاي توليد مثل,پروستات,عضلات ,استخوان وبافت چربي يافت ميشود اما توجه به بعضي از بافت ها در مطالعات مربوط به كنترل بيماري ها و مطالعات ورزشي بيشتر بوده است.به طور مثال تزريق تستسترون به مردان هيپوگناديسم هم باعث افزايش عضلات اسكلتي و هم كاهش بافت چربي شده است [2] . اين تغييرات مثبت در تركيب بدني با دوز مصرفي رابطه مستقيم دارد [3] . به طوري كه استفاده از دوز هاي فرا فيزولوژيكال ميتواند قدرت و هايپرترافي بيشتري ايجاد كند [4] . همين موضوع باعث ايجاد جاذبه براي ورزشكاران رشته هاي مختلف شده است تا بتوانند با سواستفاده از آندروژن ها به نتايج دلخواه در رشته ورزشي خود برسند اما استفاده از اين مواد مخصوصا در دوز هاي فرا فيزيولوژيكال بدون عوارض نيست.تقريبا استفاده از تمام مشتقات اين هورمون ها باعث به هم خوردن توازن در انتقال دهنده هاي كلسترول و به طبع آن افزايش ريسك بيماري هاي قلبي عروقي مي شود.از طرف ديگر استفاده اگزوژنز از هر هورمون آندروژني به توقف كامل توليد اندوژنز تستسترون از طريق تاثير بر محور (هيپوتالاموس-هيپوفيز-بيضه)مي انجامد كه اگر اين توقف توليد بررسي و تحت درمان هاي لازم قرار نگيرد ميتواند باعث آتروفي بيضه و در نهايت عقيم شدن فرد شود.وجود گيرنده هاي آندروژن در پروستات ريسك هايپرترافي پروستات و سرطان را در هنگام استفاده از هورمون هاي آندروژن بالا ميبرد [5] [6] . تمام اين موارد باعث شد تا دانشمندان به فكر ايجاد موادي بيافتند كه هم بتواند مزاياي هورمون تراپي را براي ما به همراه داشته باشد و هم از خطرات و عوارض جانبي آن كم كند.اين مواد سارم (S.A.R.M)ناميده ميشوند كه مخفف تعديل كننده هاي انتخابي گيرنده هاي آندروژن selective androgen) receptor modulators) است.سارم ها با قدرت انتخابي خود ميتوانند در بافت هايي خاص كه براي ما فعاليت گيرنده ي آندروژن سودمند است نقش آگونيست و در ديگر بافت ها كه فعاليت گيرنده آندروژن ميتواند باعث عوارض جانبي شود نقش آنتاگونيست را ايفا كنند.بافت عضله و استخوان از جمله بافت هايي هستند كه در بيماري هاي كشكسيا) (cachexia استوپورسيس Osteoporosis)) و ساركوپنيا (Sarcopenia)بسيار حائز اهميت هستند و بهبود اين بافت ها در اين بيماري ها ميتواند فرق بين مرگ و زندگي باشد واز طرف ديگر پروستات بافتي است كه بايد در امان قرار گيرد [7] [8] . در حال حاضر چندين شركت دارويي در حال آزمايش سارم هاي خود هستند كه بعضي از اين داروها در مراحل آخر تحقيقات كلينيكال قرار دارد.سارم LGD-4033 از شركت دارويي ليگاند در حال حاضر تنها سارمي است كه توسط يك دانشگاه,خارج از مراحل كلينيكال بر روي انسان هاي سالم آزمايش شده است و نتايج آن بسيار اميد بخش است.از آنجايي كه در داخل كشور مربيان و متخصصان ورزشي هر روز با درخواست هاي بيشتري توسط عموم مردم براي استفاده از داروهاي آندروژن آنابوليك مواجه هستند و خيلي از افراد علي رغم مواجه شدن با مخالفت مربيان به مصرف آنها كشيده مي شوند و به طبع آن انواع عوارض جانبي را نيز به دوش ميكشند به نظر ميرسد سارم ها ميتوانند جايگزين مناسبي براي افرادي باشند كه تصميم خود را براي استفاده از استروئيد ها گرفته اند. تحقيق بر روي اثرات اين دارو همزمان با انجام تمرينات مقاومتي اولين بار است كه توسط دانشگاه تهران از طريق ما انجام خواهد شد و اميد است كه نتايج آن هم براي درمان بيمار هاي شايع و هم براي جايگزيني امن در بهبود عملكرد ورزشي مقيد واقع قرار گيرد .

چکيده:

SARMs,LGD4033,Hypertrophy,Strength,AR, Selective Androgen Receptor

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا كردي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.