پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۴۵۹ شناسه:
اعظم سلاجقه تذرجي دانشجو:
سياست كيفري ايران در خصوص استفاده غير مجاز از منابع زيرزميني به وسيله حفر چاه با تاكيد بر رويه قضايي استان كرمان عنوان فارسي:
Analysis of Criminal Policy of Iran and Judicial Procedure in Kerman Province on the Unauthorized Use of Groundwater Resources. عنوان انگليسي:

آب بعد هوا مهم ترين ماده مورد نياز موجودات زنده است وابستگي به اين سرچشمه حيات بخش در زندگي و سلامت موجودات زنده اجتناب ناپذير است . در حالي كه كره زمين را آب فرا گرفته ، بيشترين اين آب ها داراي نمك است و تنها 1/0درصد كل آب هاي موجود در جهان شيرين و قابل استفاده است و اين امر زماني تبديل به يك معضل نگران كننده مي شود كه تمامي نياز هاي انساني ، گياهان ،جانوران ساكن در خشكي و 90/0 آب اَشاميدني مصرفي توسط انسان ها از همين 1/0 تامين مي گردد .

ازياد جمعيت كره زمين باعث افزايش بي رويه مصرف منابع آبي شده و اين در حالي است كه به علت افزايش جمعيت كره زمين ( به دليل آلودگي ايجاد شده توسط انسان ها ) بارش باران كاهش يافته است .

ايران به دليل قرار گرفتن در كمربند صحرايي جهان و در موقعيت جغرافيايي دو ر از درياهاي بزرگ داراي آب وهوايي گرم و غالبا خشك مي باشد و به همين دليل كم آبي در ايران شيوع بيشتر ي داشته و به سرعت رو به افزايش است . در ميان اقشار مختلف جامعه كه مصرف آب قسمت عمده از فعاليت شان را در بر مي گيرد ، بيشترين لطمه متوجه كشاورزان است كه بيش از همه فعاليت هاي انساني نيازمند آب ميباشند و توليد محصولات مرغوب و قابل عرضه و بعضا صادراتي وابسته به آبياري كافي محصول مي باشد.

اگر در منطقه اي بارندگي به صورت كافي نباشد كشاورزان را با خطر جدي از دست دادن محصول و يا به دست اوردن محصولي نامرغوب مواجه مي سازد و به تبع اين معضل عده اي از آنها براي رفع و حل اين مشكل اقدام به فعاليت و احداث چاه هاي قانوني و بعضا غير قانوني مي نمايند فارغ از اينكه چه ميزان از منابع غير قابل تجديد آب ، حق نسل فعلي است .

در دهه هاي اخير استفاده بي رويه از منابع زير زميني آب به وسيله حفاري چاه هاي غير مجاز مي تواند قسمتي از پازل بحراني بزرگ و جدي براي آيندگان باشد ، به طوري كه نظم عمومي را تحت شعاع قرار دهد.

قانون گذار در ايران از سال 1285 به وجود خطر كم آبي پي برده و براي مبارزه با اين چالش اقدام به چندين مرحله قانون گذاري در ارتباط با جرائم مرتبط به آب نموده است . اولين قانون در ايران براي مبارزه با بحران كم آبي در سال 1345 ( قانون حفظ و حراست منابع آب هاي زير زميني كشور ) بود . اين قانون اولين اقدام مهم قانون گذار براي حفظ و حراست از منابع آبي زير زميني كشور محسوب ميشد . اين قانون در سال 1347 تغيير عنوان داده و تبديل به (قانون آب و نحوه ملي شدن آن ) گرديد . ولي اين قانون مشكلي را در زمينه كنترل جرائم آب حل نكرد ، زيرا اين قانون تكرار مواد ، قانون حفظ حراست منابع آب هاي زير زميني بود. در سال 1361 قانون گذار دقيقا در اوج بحران كم آبي (قانون توزيع عادلانه آب ) را به تصويب رساند . اما اين قانون نيز بدون توجه به اصل بحران كم آب ايران ، بيشتر معطوف به مسئله تقسيم آب شد . در حقيقت ، در قانون گذاري جرائم آب بيشتر شاهد نوعي پس روي در اين زمينه به جاي پيش روي در وضع قوانين شديم.

در سال 1389 قانوني تحت عنوان ( تعيين تكليف چاهاي فاقد پروانه بهره برداري ) به تصويب قانون گذار رسيد اين قانون واكنش قانون گذار براي جبران و اهمال قوانيني بود كه ظهورشان زاده معضلات بسيار جدي گرديد و در اين قانون نيز شاهد ثمره مثبتي در قانون گذاري و كنترل بي رويه جرائم آب نبوديم و نتيجه آن تهي شدن سفره هاي زير زميني به دليل افزايش چاه هاي فاقد پروانه و غير قانوني است .

باتوجه به قوانيني كه توسط قانون گذار براي حفظ منابع آب و جلوگيري از جرائم مرتبط با آن وضع شده ، وضعيت كم آبي هر روز بحراني تر مي گردد . يكي از دلايل عدم مهار جرائم آب نداشتن انسجام در قوانين آب است و با توجه به داشتن قوانيني كه پراكنده و در اغلب موارد متعارض اند ، اين تحقيق در صدد آن است كه كنكاش نمايد سياست كيفري ايران به كدام سمت و سوست .

و رويه قضايي استان كرمان جهت گيري اش در مقابله با جرائم آب و و حفاري هاي غير مجاز در هر برهه سخت گيرانه بوده است يا سهل گيرانه ، و آراء قضايي اين استان كه به طور جدي با بحران كم آبي روبرو ست جمع آوري خواهد شد و پس از بررسي اين آرا ء به اين مساله كه رويه قضايي استان كرمان چگونه با تعارض قوانين در حوزه آب برخورد كرده است پرداخته مي شود.

چکيده:

جرايم آب ، آبهاي زير زميني ، حفاري غير مجاز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد يكرنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.