پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۹ دفاع:
۳۴۵۰ شناسه:
فربد حميديان دانشجو:
معماري دست ورز؛ طراحي مركز آموزش فني حرفه اي در سايت كارخانجات شيشه ايران عنوان فارسي:
Handicraft Architecture, Designing a Technical and Vocational Training Center at the Iran Glass Factory site عنوان انگليسي:

دفاع از اهميت مهارت هاي دستي (Craft)، به عنوان رهيافتي در طراحي، عمدتاً يك عقب نشيني رمانتيك نسبت به تكنولوژي محسوب مي شود؛ حياط خلوتي براي پديدارشناسان براي رهايي از رنج هاي دنياي معاصر. شيفتگان تكنولوژي ادعا مي كنند كه بايد "فرزند زمانه ي خود" بود؛ اين يك ادعاي مدرنيستي است و طبعاً قابل نقد؛ چرا كه اجباري است در همانندي نيازهاي انسان در همه ي ساحات زندگي..."خودروي آخرين مدل بايد در خانه ي آخرين مدل پارك شود"؛ با اين ديدگاه ، هيچ اختياري در كار نيست و روح زمانه بايد تأثيري جبري بر معماري داشته باشد به گونه اي كه در زمانه اي انقلابي و خونين، معماري بايد مهاجم و مرگبار باشد. لئون كرير در مورد روح زمانه مي گويد: « روح زمانه به همان ميزان ناگزير است كه رنگ چشمان در چهره ي انسان»؛ از نظر كرير، اين معماري است كه بايد نشاني بر زمانه ي خود بگذارد و نه برعكس. به اين ترتيب كسي نمي تواند روح زمانه را كه امري پيچيده و چندبعدي است، با استفاده از تكنولوژي، به نفع خود مصادره كند.

- Craft به مثابه بازگشت به شيئيت معماري:

رويكرد انتخاب شده براي پايان نامه، عكس العملي است به هجوم عنان گسيخته ي دانش و تكنولوژي به معماري. قشري از برنامه نويسان و محاسبه گرها در محيط معماري رشد يافته اند كه به اشتباه، موفقيت و حقانيت انقلاب علمي و فني در حوزه هاي فيزيك و شيمي و... را به لزوم موفقيت آن در معماري تعميم مي دهند. آن ها همچون نسل هايي از هندسه دان هاي دوران هلني هستند كه به دليل توجه افراطيشان به امر "دقّت"، روند پيشرفت نظريه ي هندسي را به كلّي متوقف كردند.

از نظر آن ها، فرآيند طراحي معماري به معني "سازماندهي نيروهاي بيروني" است، اين نگاه از اين پيش فرض نشئت گرفته كه "معماري، محصول زمينه ي خود است" . اشتياق آن ها در اين است كه معماري منزوي نباشد و به شبكه هاي بزرگ تري از روابط شكل دهد و به طور كلي با وضعيت هاي جهان معاصر درگيرتر باشد؛ حال آنكه اين نگاه، شيئيت معماري را دچار بحران كرده است چرا كه معماري، تبديل به فرآيندي نامتناهي از سازماندهي پارامترهاي بيروني مي شود كه صرفاً در نقطه اي به دليل اتمام وقت، بايد آن را متوقف كرد. اين روزها اين جمله را در آتليه ها زياد مي شنويم كه "من براي طرحم، هيچ خطي نكشيده ام(همه چيز را پارامترها بوجود آورده اند)". محصول چنين تفكري، به وجود آمدن رويكردهايي چون معماري پايدار يا معماري پارامتريك است كه نقد آن در اين مجال نمي گنجد اما مي توان با جستجوي كوتاهي در اينترنت، نتايج وحشتناك آن را مشاهده كرد. يك فرآيند طراحي Craft-based، بالطّبع توجه دوباره اي به شيئيت معماري مي كند و آن را لازمه ي خلاقيت، اسرارآميزي و كيفيات بي نام معماري مي داند. توجه به Craft، همچنين تلاشي است عليه دقّت مفرط، همان دقتي كه ابهام و تصادف، و در نتيجه الهام را در فرآيند طراحي كشته است.

- Craft عليه رسانه و ميانمايگي:

تكنولوژي و رسانه، همواره يك فرهنگ ميانمايه و غير ژرف را تكثير مي كنند. جفري كيپنس مي گويد: "اگر در اينترنت نگاه كني، به ندرت مي بيني كسي بگويد "به اين ساختمان فوق العاده نگاه كنيد"، چيزي كه مي بيني اين است: "به اين 25 كتابخانه ي فوق العاده نگاه كنيد" "... يك گونه شناسي بي حوصله و راحت طلب كه نتيجه اي جز توليد و تكثير آثار ميانمايه و كيچ و گسترش شكل هاي ابتذال (Banality) ندارد و به نظر مي رسد آنچه كه والتر بنجامين براي هنر در عصر بازتوليد مكانيكي وعده داده بود، در معماري محقق شده است. اما يك فرآيند طراحي Craft-based، مهارت هاي فردي و متعاقباً فرديت را تقويت مي كند به گونه اي كه به قول پالاسما، كلّ تن و حس وجودي ما و در پي آن تجربه هاي زيسته مان، در فرآيند طراحي شركت مي كند. فرآيند كار با دست، همچون به كارگيري زبان مادري، عملي بي واسطه و برخاسته از عميق ترين تجربه هاي زيسته انسان است. كمتر شاعري وجود دارد كه اتودهايش را با كيبورد تايپ كند چرا كه كيبورد به عنوان يك واسطه، او را از خودش دور خواهد كرد. هر اثري، چه شعر باشد چه معماري، نياز به اين بي واسطگي دارد تا غني و خودي شود.

هدف اين پژوهش تعريف معماري به مثابه ي يك "مهارت عملي" است. در اين راستا دو عنصر اصلي به عنوان شاخصه هاي يك طراحي Craft-based، مورد بررسي و آزمايش قرار مي گيرد؛ يكي «متريال» و دومي و از آن مهمتر «اتصالات». اين دو عنصر صرفاً مواردي نيستند كه در بخش «همگراي طراحي» يعني در فازهاي اجرايي طراحي بايد مورد توجه قرار گيرند بلكه هدف اين است كه به آن ها به عنوان عناصري الهام بخش در بخش «واگرا»ي فرآيند طراحي توجه شود. توجه به اين دو عنصر، كاوشي است در كيفيت مرزها و آستانه هاي فضاي معماري. همچنين اهتمام به متريال و اتصالات، وضعيتي انتقادي نسبت به آزادي هاي بوالهوسانه ي طراحي هاي رايانه اي ايجاد مي كند؛ اين دو عنصر مشابه همان چيزي هستند كه استراوينسكي، آهنگ ساز مدرنيست از آن تحت عنوان "استحكام مواد و تكنيك" ياد مي كند؛ عناصري كه تداوم سنت و اصالت را در طراحي تضمين مي كند.

چکيده:

craft

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.