پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۴۴۷ شناسه:
محمد فراهاني دانشجو:
طراحي كتابخانه هنر تهران با تاكيد بر تكنولوژي عنوان فارسي:
Tehran Art Library Designing With Emphasis On Technology عنوان انگليسي:

كتابخانه هنر ايرانشهر به صورت "مارپيچ دانش" سازماندهي شده است و يك فرهنگ كتابخانه جديد را به مخاطبان معرفي مي كند كه دامنه وسيعي از تجربيات و الهامات را در بر مي گيرد. زمين طبيعي منظره اطراف به عنوان يك شيب وارد دهليز مركزي كتابخانه (قلب طرح) مي شود كه در آن تمام جستجوي اطلاعات و جهت گيري ها اتفاق مي افتد.

اين مارپيچ دانش محيط مطالعه متنوعي را ايجاد مي‌كند كه به مخاطبان اجازه مي دهد تا در فضاي قلب كتابخانه حركت كنند يا به مناطق آرام و ساكت تر در امتداد نماي خارجي بروند. تغييرات سطوح صدا و تمايز فعاليت ها ، يك كتابخانه چند منظوره را ايجاد مي كند كه غني از تجارب است. ساختمان داراي ويژگي فضايي خاص خودش است كه كتابخانه و كاركرد هاي چند رسانه اي را به هم پيوند مي دهد تا يك همكوشي بين خودش و مجموعه فرهنگي موجود ايرانشهر ايجاد شود.

در اين برنامه توسعه با حذف محيط نظامي فرسوده موجود در قسمت شمال شرقي پارك ايرانشهر و استفاده از آن به عنوان كتابخانه هنر ايرانشهر ، مي توان با جذب جامعه هنر دوست تهران و بالا بردن كيفيت فضاي شهري و منطقه اي، به عنوان شاخص و انگيزه دهنده براي شهروندان و براي كسب و كارهاي محلي عمل خواهد كرد.

اين طرح نمونه اي براي جهت بخشيدن به روند توسعه كتابخانه ها در آينده مي باشد و با تعريف خاص خود از استاندارد ها نقش جديدي به كتابخانه ها در شهر و رويكرد استفاده آن با توجه به روند پيشرفت تكنولوژي مي دهد. پژوهش هاي اين طرح مي تواند علاوه بر دانشجويان معماري براي ديگر گرايش هاي معماري، از جمله دانشجويان گرايش فناوري و گرايش آموزشي _ فرهنگي نيز موثر باشد.

در اين پايان نامه سعي بر آن است تا نمونه درستي را براي يك كتابخانه باز با رويكرد اجتماعي در شهر در حال پيشرفت تهران طراحي شود كه با كمك گرفتن از تكنولوژي فضاي عمومي خلاقانه اي را ايجاد كند.

چکيده:

كتابخانه هنر ، پيشرفت تكنولوژي ، تحولات ديجيتالي ، فضاي فرهنگي ، خلاقيت هنري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.