پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۴۴۶ شناسه:
نيما قانعي دانشجو:
سازماندهي بافت جزيره هرمز با رويكرد زمينه گرايي براي ايجاد محركي بر توسعه اقتصادي عنوان فارسي:
Organizing the texture of Hormuz Island with a contextualism approach to stimulating economic development عنوان انگليسي:

با گسترش روزافزون سفر‌هاي داخلي و درون مرزي و شناخته شدن مناطق بكر و بومي در اقشا نقاط ايران در كنار رشد اقتصادي مناطق بومي از طريق صنعت گردشگري، سرعت تغييرات اجتماعي فرهنگي و خصوصا محيط زيستي به حدي شدت پيدا كرده كه كنترل پوست اندازي اين مناطق براي پذيرش اين تغييرات را دگرگون كرده است. بسياري از اين ميراث طبيعي كه در معرض بازديد عموم هستند امروزه در خطر برگشت ناپذيري قرار دارند و از جنبه ديگر در حال تصرف توسط بنيادهاي خصوصي قرار دارند. ساماندهي (بازبيني شهري) يك روش كلي است كه در پي جهت مند كردن اين ناهماهنگي ها قدم برمي دارد.

جزيره هرمز داراي پيشينه پر فراز و نشيبي در اقتصاد مي‌باشد كه پس از سال ها دور ماندن از هياهو بار ديگر بر سر زبان‌‌ها افتاده است، اما اين بار به خاطر طبيعت منحصر بفردش شناحته شده است. چرخه هاي اقتصادي توريست محور به صورت خرد و خودجوش در بخش هاي مختلف در جزيره پديدار شده است كه باعث رونق مقطعي براي بومي ها گرديده است، با وجود ويژگي هاي منحصر به فرد طبيعي و جغرافيايي تا امروز وضعيت رفاهي و اقتصادي ساكنان آن رشد چنداني نداشته است، اگرچه به تازگي با معرفي طبيعت منحصر به فرد جزيره (خاك چندين رنگ جزيره و...) در رسانه هاي مردمي و مجازي مورد توجه و استقبال گردشگران داخلي و خارجي خصوصا در فصول سرد سال قرار گرفته است. از طرف ديگر تملك برخي از بخش هاي جزيره توسط سازمان هاي خصوصي سرعت تغييرات كالبدي را به چندين برابر شتاب بخشيده است.

اين پژوهش هدف را بر بازخواني بافت جزيره گذاشته است و با كمك از روش هاي بازآفريني شهري و طب سوزني شهري سعي به رسيدن راه‌حلي براي انتخاب مكان‌هاي داراي ظرفيت كاتاليزوري در جهت پايداري در جزيره مي باشد. خصوصا چرخه اقتصادي كه در نيمي از سال به علت گرماي شديد هوا از توريست بي نسيب مي ماند مورد توجه در اين مسير مي باشد.

چکيده:

باز آفريني، ميان افزا، ،حفره‌هاي شهري، طب سوزني شهري، فضاهاي بي مكان، فضاهاي بي مكان، مداخله در مقياس كوچك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حامد مظاهريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.