پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۴۳۹ شناسه:
شاهين كيانفر دانشجو:
بررسي تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد پيوسته براي توليد سيم يا فيلامنت فلزي عنوان فارسي:
Experimental study of continuous severe plastic deformation for producing wire and metal filament عنوان انگليسي:

روش هاي تغيير شكل پلاستيك شديد از جمله روش هاي توليد مواد فوق ريزدانه و نانوساختار است. اين فرآيندها كه با توجه به شكل محصول آن، دسته بندي مي شوند، در اثر اعمال تغيير شكل پلاستيك شديد به فلز، مي‌توان كار مكانيكي نسبتاً زيادي را به فلز اعمال نمود، بدون اينكه فلز دچار شكست و ترك خوردگي شود كه اين خود باعث تغييرات ريزساختاري در آن شده و ساختار ماده را تا حد نانومتري تغيير مي دهد. مواد سنتي داراي اندازه دانه بزرگي مي باشند در حالي كه رفتار سوپر پلاستيك شديدا متاثر از اندازه دانه فلزات بوده و مواد با اندازه دانه كمتر، رفتار سوپر پلاستيك بهتري نشان مي دهند. لذا مواد فوق ريزدانه توليد شده به روش تغيير شكل پلاستيك شديد مي تواند بسيار كاربردي تر باشند. در اين زمينه روش‌هايي ابداع و گسترش يافته تا ساختاري با مواد فوق ريزدانه و نانوساختار همراه با همگني مناسب توليد شود

چکيده:

تغييير شكل پيوسته فيلامنت فلزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كارن ابري نيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.