پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ دفاع:
۳۴۳۵ شناسه:
سجاد نظم ده دانشجو:
رويكرد حقوق كيفري و جرم شناسي در ارتباط با ارزهاي رمزنگاري شده عنوان فارسي:
the approach of criminal law & criminology towards cryptocurrencies عنوان انگليسي:

پيشرفت فناوري در طول زندگي جوامع بشري منتج به ابداع مفاهيم جديد مي گردد،يكي از اين مفاهيم، ارزهاي رمزنگاري شده، نوعي ارزمجازي قابل تبديل به پول و غير متمركز با حذف نقش واسطه مبادلات،مي باشند كه با وجود داشتن ويژگي هاي مثبت، نگراني هايي از جمله نبود قوانين و مقررات،مشخص نبودن ماهيت حقوقي چالش هاي فقهي و بسترسازي براي ارتكاب جرائم در اين حوزه وجود دارد. اين نوشتار در مقام پاسخ دهي به سوالات رويكرد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و رويكرد مطلوب در خصوص ارزهاي رمزنگاري شده، سپس رويكرد حقوق كيفري ايران و رويكرد مطلوب در خصوص مبادلات و دارندگان ارزهاي رمزنگاري شده و در انتها اثر گذاري ارزهاي رمزنگاري شده بر وقوع جرايم، مي باشد، روش پژوهش توصيفي _ تحليلي و ابزار گردآوري داده ها و اطلاعات از طريق مطالعه كتابخانه اي است ، با بررسي سياست گذاري جمهوري اسلامي ايران، در بدو پيدايش اين پديده نوظهور شاهد سكوت و در ادامه ممنوعيت و اكنون تجويز برخي رفتارهاي مرتبط با ارزهاي رمزنگاري شده با رعايت ضوابط و مقرراتي مي باشيم، موضع گيري حقوق كيفري،در قبال رفتارهاي مرتبط با ارزهاي رمزنگاري شده سكوت وعدم جرم انگاري است، اما قانون گذار در تلاش براي جرم انگاري برخي از اين رفتار ها مي باشد.در صورت به رسميت شناختن ارزهاي رمزنگاري شده جرايم و مخاطراتي دارندگان آنها را تهديد مي كند،كه نيازمند پاسخ حقوق كيفري، با در نظر گرفتن ماهيت مال و داده بودن آن ها مي باشد. ارزهاي رمزنگاري شده با توجه به هويت ناشناس دارندگان و مبادله كنندگان آن ها و توجه به حسابگر بودن مجرمين براساس نظريه گزينش حسابگرانه، به بستري مناسب براي ارتكاب جرايم ازسوي مجرمان بدل شده اند.

چکيده:

ارز رمزنگاري شده ، بلاكچين ، فضاي سايبر ، حقوق كيفري ، جرم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد بهره‌مند استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.