پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۳۴۲۷ شناسه:
اميرحسام زبان دان دانشجو:
برنامه‌ريزي فضاهاي شهري با رويكرد حيات شبانه(مطالعه موردي:پهنه ميدان تجريش) عنوان فارسي:
planning urban space with night life approach عنوان انگليسي:

رشد سريع شهرها و توسعه كالبدي آنها موجبات بروز بحرانهايي در زندگي شهري نظير مشكلات محيطي و نزول كيفيت زندگي را فراهم آورده پس بايد ارتقاء سطح كيفيت زندگي در محيط‌هاي شهري را در دستور كار قرارداد. به دنبال افزايش شهرنشيني و كمبود فضاي تفريحي در سطح شهر تهران و در تمام طول روز الخص شب هنگام،موجب كاهش كيفيت زندگي و اوقات فراغت شده است.بنابراين متفكران حوزه شهر و شهرسازي و علوم اجتماعي ترغيب شده اند مباحث جديدي براي مقابله با بحران‌هاي ناشي از كاهش كيفيت زندگي و اوقات فراغت نظير از بين رفتن عدالت اجتماعي،كاهش امنيت در شب،نبود فضاي سرگرمي و .... را پيشنهاد كنند كه بحث«كيفيت و سرزندگي زندگي شهري شبانه»يكي از اين دست مباحث ميباشد.

چکيده:

سرزندگي،زندگي شبانه،برنامه ريزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي عزيزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.