پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۴۲۳ شناسه:
سروش رياضي اصفهاني دانشجو:
مسكن جمعي آينده عنوان فارسي:
Social Housing for Future عنوان انگليسي:

تامين خانه به عنوان يكي از اركان و نيازهاي اوليه، در گذر زمان از مهمترين دغدغه‌هاي بشر بوده‌است. در حال حاضر با رشد روزافزون جمعيت كلان شهرها، پيشرفت تكنولوژي و كاهش سرانه زمين، چالش‌هاي جديدي پيش‌روي او قرار گرفته‌است. البته در طول تاريخ انسان بسياري از مشكلات پيرامون خود را با روش‌هاي گوناگون از‌ جمله مشاركت اجتماعي حل مي‌نموده. اشتراك گذاري وسايل و فضاها، به عنوان نوعي از مشاركت جمعي، مي‌تواند پاسخي راهبردي و مناسب به معضل مسكن در دوران مدرن باشد.

جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات در عصر حاضر كمك‌هاي شاياني در دسته‌بندي عوامل متعدد كرده‌است. حال اين دسته‌بندي و شخصي سازي در خانه‌ها و ايجاد همسايگي مي‌تواند موجب كاهش معضلات آپارتمان نشيني و اختلاف عقايد در واحدهاي مسكوني شود. يعني خانه‌هايي توليد شوند كه فضاهاي اوليه شخصي را به كاربر ارائه داده و در كنار آن فضاهاي اشتراكي، مطابق خصوصيات او در شبكه‌هاي اجتماعي را در اختيار او قرار مي‌دهد. اينگونه از زندگي اجتماعي با ايجاد روابط انساني موجب كاهش انزوا در عصر تكنولوژي و كاهش هزينه‌هاي استفاده از مسكن به دليل كاهش متراژ فضاي شخصي مي‌شود. 

چکيده:

مسكن ، جمعي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.