پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۳ دفاع:
۳۴۲۲ شناسه:
نيوشا ابراهيمي دانشجو:
طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست با رويكرد روانشناسي محيط عنوان فارسي:
The design of an orphans care center with an environmental psychology approach عنوان انگليسي:

كودكان در هر سرزمين، آينده سازان اجتماع خود هستند، اما در صورتي مي توانند در آينده كشور خود به صورت مناسب نقشي ايفا كنند، كه در خانواده اي برخوردار از سلامت اخلاقي و رواني بزرگ شوند. امروزه خانواده نقش اساسي و حياتي در رشد كودك داشته است و اثرات مثبت و منفي آن بر كودك تاثيرگذار است.

خانواده كانون اصلي رشد و تعالي انسان ها است . تجربه هاي تربيتي از خانواده بر انسان ها تأثير مي گذارد و سپس ، همان آموزه ها شخصيت هريك از افراد راشكل مي دهن د. مي توان گفت خانواده نماد كوچكي از يك جامعه ي بزرگ است اما برتري آن نسبت به جامعه آن است كه در خانواده شخصيت افراد شكل خواهد گرفت و اگر الگوهاي رفتاري مناسب باشد ، شخصيت افراد طوري شكل مي گيرد كه در برابر سختي هاي زندگي آسيب كمتري مي بيند. وقتي چارچوب شخصيتي و رفتاري او شكل گرفت هنگامي كه وارد جامعه مي شود تغيير در شخصيت كار بسيار مشكلي مي باشد (فرهادي،۱۳۹۲: ۲)

اما كودكان بي سرپرست در طول زندگي خود نعمت زندگي در يك خانواده خوب و مناسب را نخواهند داشت. كودكان در اين مراكز كودكاني رها شده و بي سرپرست هستند كه از حمايت جامعه نيز برخوردار نخواهند بود .

همچنين اغلب مراكز نگهداري اين كودكان كه امروزه موجود هستند متاسفانه از امكانات مورد نياز برخوردار نيستند.

ما در اينجا سعي مي كنيم تفاوت هاي زندگي در يك خانواده و مركز شبانه روزي را بررسي كرده و علل مشكلات و كمبود هاي روحي و جسمي كودكان بي سرپرست را شناسايي كنيم تا شايد با شناخت آن نياز و كمبود ها ، بتوان فضاي مناسبي براي آن ها طراحي كرد تا كمي از مشكلات آن ها كاسته شود. اين مراكز در وهله اول به رفع نيازهاي اوليه كودكان و بعد از آن وظيفه پرورش، نگهداري و بازپروري آنها را كه به طور معمول توسط خانواده انجام مي شود را بر عهده دارند.

چکيده:

كودك - بي سرپرستي پرورشگاه - روانشناسي محيط

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلام رضا اكرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.