پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۴/۱۵ دفاع:
۳۴۱۷ شناسه:
مهرنوش سادات طباطبائي سامني دانشجو:
خانه تعامل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران عنوان فارسي:
Fine arts campus university of Tehran communication center عنوان انگليسي:

انسان در تمام لحظات زندگي خود در حال دريافت پيامهاي حاوي اطلاعات از محيط اطراف خود و يادگيري آنها مي باشد خواه اين محيط طبيعي بوده و خواه ساخته دست بشر باشد. هرچه پيامهايي دقيق تر و قابل طبقه بندي توسط فرد از محيط دريافت شود ميزان يادگيري او بالاتر مي رود و در اين ميان تأثير معماري، هنر احاطه گر انسان، بسيار با اهميت است چرا كه تأثيرات رفتاري و رواني ايجاد شده در انسان به لحاظ قرار گيري در محيط هاي مختلف، سبب تغيير ميزان ميل يادگيري، حساسيت او به محرك هاي محيطي، تمركز و انگيزه آموزش مي شود. در محيط هايي كه خصوصاً براي آموزش طراحي مي شوند اين تأثير بايد در نقطه عطف توجه طراحان قرار گيرد و با مطالعه الگوهاي رفتاري دانشجويان، جزئيات و ويژگيهاي محيطي مؤثر بر حواس آنها طراحي شوند. استفاده صحيح از اين جزئيات كه برخي از آنها پارامترهايي از طراحي داخلي هستند از قبيل رنگ، اندازه كلاسها، نورپردازي و نيز استفاده از تكنولوژيهاي نوين سبب بهبود رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي افراد شده و بازده آموزشي را بالامي برد . در سا لهاي اخير با توجه به رشد روز افزون و وسعت تغييرات روشهاي آموزشي، سازگار نمودن بستر يادگيري با تمامي جوانب نيازهاي يادگيرنده، در كانون توجه متخصصين آموزش قرار گرفته است.چرا كه محيط فيزيكي به سبب ساختار خود مي تواند تعاملات و در پي آن فرآيند يادگيري را تقويت و يا تضعيف نمايد.از آنجا كه ”تعاملات مداوم انسانها با يكديگر و با ”منابع محيطي“ و الگوي ”يادگيرنده- محوري“، جوهره نظامهاي آموزشي جهان امروز و فردا را شكل مي بخشد، اين اعتقاد وجود دارد كه رويكردهاي جديد، نيازمند حركت، كار گروهي و پويايي دانش آموزان است.از اين رو تعريف نيازها و چگونگيِ سازماندهيِ بستري كه چنين نحو ه ي يادگيري، در آن قابليت ظهور داشته باشد، از اهميت ويژ هاي برخوردار است.

در ادبيات معماري فضاي آموزشي به عنوان معلم دوم شناخته مي شود. در عصر حاضر بحث آموزش از طريق محيط و فضاي آموزشي جاي خود را در تحقيقات بين المللي در زمينه طراحي فضاهاي آموزشي باز نموده است. ساختمانهاي آموزشي را بايد بتوان به عنوان دستيار امر آموزش قلمداد نمود . اين امر با شناخت معيارهاي معماري و تاثير آن در امر آموزش ميسر خواهد بود.با در نظر گرفتن مباحث و شيوه هاي تدريس درآينده ، نقش فضاي آموزشي بسيار جدي تر از تصورات فعلي خواهد بود. فضاي آموزشي از طريق پشتيباني و مهيا نمودن بستر ، زمينه هاي اجراي مطلوب برنامه هاي آموزشي را فراهم مي آورد، بلكه خود اين كالبد بايد آموزنده ، تفكر انگيز ،خلاقيت زا ، متضمن سلامتي و رشد آموزش گيرنده ها باشد.

تحقق استعدادهاي بالقوه دانشجويان هنر، علاوه بر موارد عامي همچون كنجكاوي، دانش اندوزي، يادگيري وكسب حقيقت ، وابسته به كسب تجربه و مهارت هاي حرفه اي در امر زيبايي شناختي است. حصول موارد فوق، بستگي به چگونگي تأمين نيازهاي اساسي آنان دارد. در اين ارتباط صرف نظر از روابط اجتماعي مربوط به اجراي برنامه هاي آموزشي ، تأثير محيط فيزيكي آموزش ، به دليل تسهيل در انجام رفتارهاي مربوط به تأمين نيازهاي اساسي از اهميت ويژ هايي برخوردار است.

لذا دراين پايان نامه سعي شده است تا فضايي طراحي گردد كه متناسب با روحيات دانشجويان هنر بوده و بتواند از طريق نحوه ي چيدمان فضاها و هم چنين امكانات در نظر گرفته شده قوه ي خلاقيت دانشجويان را فعال كرده و بستري براي پيشرفت آن ها به وسيله ي تعاملات مناسب انجام گرفته بين دانشجويان فراهم نمايد و از طرف ديگر با درگير نمودن فضا با بدنه ي شهري و ورود مردم به ساختمان انگيزه اي براي دانشجويان فراهم آورد تا هنر خود را به جامعه عرضه نمايند.

چکيده:

تعامل، نظام آموزشي،محيط هاي آموزشي نوين،هنر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حقير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.