پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۴۱۶ شناسه:
مريم پاوپر دانشجو:
طراحي بنايي ميان افزا در خرمشهر( پلتفرم شهري) عنوان فارسي:
Infill design in Khoramshahr (Urban Platform) عنوان انگليسي:

رويداد جنگ هشت ساله و سرعت تغييراتي كه جنگ در شهر ايجاد مي كند، انگيزه ي اوليه ي اين پروژه بود. خرمشهر به عنوان متن پروژه اي با هدف باز زنده سازي شهر انتخاب شد. ساخت روي بازمانده ها براي بازمانده هاي شهر و استفاده از اين كالبد هاي موجود در شهر و باور آن ها به عنوان هدف كلي در نظر گرفته شد. كه با حضور در شهر و مشاهده ي واقعيت هاي زندگي مردم فرضيه اي از اين ميان شكل گرفت، فرضيه اي از جنس فضاهاي خرد شهري بر روي زخم هاي جنگ و بر مبناي زمان حال خرمشهر. در اين راستا مطالعاتي از درون شهر با هدف شناخت اتفاقات، مسائل و پتانسيل هاي پيدا و پنهان سازنده ي آن صورت گرفت تا با لحاظ كردن آن ها به مفهوم بندي و سناريوي فضايي برسيم.

اين تز درواقع برخوردي واقع‌ نگر و جزئي نگر را توصيه مي كند، برخوردي اميدوارانه. شايد چند خراش كوچك براي زنده كردن يك شهر معمولي. روشي پاسخگو تا در فرايند طراحي، برنامه دهي و ساخت، مردم محلي را ورود داد. خراش ‌ها مجموعه‌ اي از ريزدانه‌ ها هستند كه در آن رويداد ها و فعاليت‌ هايي با توجه به زندگي روزمره مردم برنامه‌ ريزي كوتاه ‌مدت مي ‌شوند تا بتواند در زندگي مردم كه مبناي شناخت و ديد ما در اين تز بوده تكاپو ايجاد كند. اين خراش‌ ها شايد رشد همان زخم ‌هاي شهر باشند كه باور شده ‌اند ولي اينبار با مشاركت مردمي آن‌ ها را اقناع مي‌ كنند. خراش هايي كه بر روي زخم هاي جنگ مي نشيند و تركيبي از جديد و قديم مي سازد كه مي تواند آشتي دهنده باشد. خراش هايي كه بتوانند به واسطه ي تنوع عملكردي براساس خواسته ها و نيازهاي مردم همه را در خود جاي دهند و به برابري اجتماعي دامن بزنند و تبديل به يك رسانه شود. فضايي انعطاف پذير و در عين حال پيوند دهنده و هدفمند. خراش‌ با حساسيت انتخاب، سناريو نويسي، مفهوم ‌بندي و مدل مي ‌شود، با واقعيت ‌ها سرو كار دارند تا با انتزاع و قصد دارد وضعيت شهر را باور كند و اينكه شهر خرمشهر ميانجي همه‌ ي مردم آن است. هرچند در اين تز ما فقط به مكان ‌يابي و طراحي يك خراش مي ‌پردازيم اما واضح است اين خراش زماني مي‌ تواند شهر را تحت تأثير قرار دهد كه خراش‌ هايي ديگر همچون آن در شهر با آنتروپي بالا و دقت زياد در انتخاب مكان، مسائل و پتانسيل‌ هاي هر كدام در شهر پراكنده شوند آن زمان است كه جريان و پيوند ايجاد شده ميان اين خراش‌ ها مي ‌تواند به يك پيوستگي پرتكاپو تبديل شود و جرياني هدفمند گردد تا ماندگار باشد و تقويت گردد.

چکيده:

خرمهشر، بازآفريني، ميان افزا، فضاي جمعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حامد مظاهريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.