پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۳۴۱۳ شناسه:
مهدي سيف الهي دانشجو:
نقش زمان در تحقق دادرسي عادلانه مدني عنوان فارسي:
The role of time in the realization of fair civil procedure عنوان انگليسي:

اعتمادسازي شرط پويايي و حركت هر نظام قضايي مي‌باشد، آنچه موجب فاصله، شكاف و در نهايت بي‌اعتمادي مردم نسبت به سيستم دادگستري و قضايي مي‌شود، نبود استاندارد و مكانيزم شفاف، جهت رسيدگي با كيفيت و قانوني است كه نتيجه آن نامشخص بودن حدود تقريبي مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دستگاه قضايي مي‌باشد. مشخص نبودن مدت زمان دادرسي و جريان رسيدگي به پرونده‌ها از آفات و آسيب‌هاي جدي دستگاه قضايي است. البته در جهت رفع اين نقيصه اقداماتي هرچند ناكافي صورت گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي و افزايش امكانات سخت‌افزاري اشاره نمود كه هدف از آنها كاهش اطاله دادرسي و افزايش كيفيت رسيدگي مي‌باشد. البته اين مهم را نبايد از نظر دور داشت كه افزايش كيفيت دادرسي تنها در گرو اقدامات اين چنيني نمي‌باشد و به عبارتي شرط لازم در حصول آن بوده وليكن كافي به نظر نمي‌رسد. چرا كه دادرسي با كيفيت زماني حاصل مي‌شود كه به دعاوي متداعيين در يك پروسه و جريان شفاف و در يك زمان‌بندي متناسب و معقول و در نهايت دقت، رسيدگي شود. به عبارت اخري ترجيح اصحاب دعوا در اين است كه اختلافات ايشان به طور كامل و دقيق مورد رسيدگي قرار گيرد و به درستي نسبت بدان رأي صادر گردد تا اينكه در مدت زمان اندكي منتهي به صدور رأي شود لكن اختلاف و مشكل همچنان باقي مانده‌باشد.

سيستم قضايي ايران همواره در پي شناسايي علل اطاله دادرسي بوده‌است كه بسياري از آنها ريشه در مواردي دارد كه از باب تمثيل و به صورت موردي ذكر مي‌شود؛ مشكلات قانونگذاري اعم از مراجع تقنيني فراوان يا كثرت قوانين، كاستي‌هاي مربوط به اصحاب دعوا به جهت عدم آگاهي كافي ايشان نسبت به مقررات، نقايص منتسب به كارمندان دادگاه يا ضابطين يا كارشناسان، عدم بهره‌گيري از تكنولوژي و ... كه البته قوه قضاييه همواره اقدامات شايان توجهي اگرچه ناكافي را در رفع اين مشكلات صورت داده‌است.

در رساله حاضر با نگاهي دقيق، نارسايي‌هاي موجود كه سبب حصول اطاله دادرسي مي‌گردد مورد بررسي قرار گرفته و در عين حال، راهكارهاي به كار گرفته‌شده نيز تشريح و در اين زمينه برخي تجربيات و دستاوردهاي ساير نظام‌هاي حقوقي مانند مديريت پرونده‌هاي قضايي در كشور امريكا مورد بررسي قرار گرفته‌است. همچنين به نظر مي‌رسد مي‌بايست ديدگاه‌ها و نگرش نسبت به مقررات آيين دادرسي مدني از حيث آمره بودن آن نيز اندكي تغيير نموده و با رويكرد و نگاهي تازه به اين مقررات نگريسته‌شود تا توافق، نقش‌آفريني و همكاري اصحاب دعوا با دادگاه و دادرس در كاهش زمان رسيدگي در عين كيفيت، دقت و رعايت اصول دادرسي ممكن باشد چرا كه همانگونه كه شاهد هستيم راهكارهايي كه تاكنون ارائه شده وافي به مقصود نمي‌باشد. بنابراين در اين ميان ارائه راهكارهاي نوين و تازه و در عين حال كارآمد و مفيد، ضروري به نظر مي‌رسد، راهكارها و پيشنهاداتي كه مي‌تواند در كاهش اطاله دادرسي مؤثر واقع شود.

چکيده:

اطاله دادسي، عدالت قضايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد غمامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن محسني استاد مشاور:
دکتر رضا شكوهي زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰ ۷۵/۴/۱۰۹۱۸ فصل نامه مطالعات حقوقي دانشگاه تهران دكتر مجيد غمامي - مهدي سيف الهي مديريت بهينه زمان در تسريع دادرسي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.