پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۴۰۴ شناسه:
رژين كاظميان دانشجو:
بررسي پذيرش استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
study application of international financial reporting standards in Banks accepted in Tehran stock Exchange عنوان انگليسي:

نقش كليدي بانك‌ها در اقتصاد غيرقابل‌انكار است. صورت‌هاي‌مالي بانك نيز به جهت مراودات خارجي نيز از اهميت خاصي برخوردار است، بنابراين نيازمند تهيه صورت‌مالي باكيفيت، شفاف و قابل‌درك، در سطح جهاني است. اين نيز در اكثر كشورها با IFRS رفع مي‌شود. در سال‌هاي اخير در ايران توجه خاصي به IFRS شده است؛ ولي درراه اجرا با چالش‌ها و موانعي رو‌به‌رو شده است و هدف از پژوهش شناسايي موانع اجرا و پذيرش IFRS در بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از ديدگاه تهيه‌كنندگان مي‌باشد. جامعه آماري كه شامل كليه پرسنل مالي بانك، مرتبط و متخصص در تهيه صورت‌مالي و مطلع از موضوع IFRS، مي‌باشد و روش نمونه‌گيري، گلوله برفي انتخاب گرديد. سپس جمع‌آوري اطلاعات از طريق مصاحبه و تحليل داده‌ها به روش تحليل تم و با كمك نرم‌افزار MAXQDA11 كدگذاري شد. از 222 كد به‌دست‌آمده در 44 مقوله و 3 تم دسته‌بندي شد. مهم‌ترين تم به‌دست‌آمده تم مشكلات در اجرا است و دو تم ديگر شامل تم راه‌حل براي اجرايي شدن رفع موانع و تم مزايا اجرا مي‌باشد.

چکيده:

استانداردهاي حسابداري بين‌المللي، پذيرش IFRS، موانع اجرا، تحليل تم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاوه مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.