پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۳ دفاع:
۳۳۹۷ شناسه:
صدف باغ دوست دانشجو:
طراحي مركز فرهنگي-گردشگري با رويكرد معماري سبز عنوان فارسي:
Design of the Cultural-Tourist Center with the Green Architecture Approach عنوان انگليسي:

1 ) تعريف مساله :

حضور فرهنگ به عنوان عاملي كه از يك سو ريشه در تاريخ دارد، و از سوي ديگر با آرزوها، خواسته ها و باورهاي انسان ها در هم آميخته و نوعي ويژگي منحصر به فرد را براي هر اجتماع انساني شكل ميدهد و بعُدي ازلي دارد. فرهنگ و بازنمودهاي فرهنگي، همواره به عنوان جزئي جدايي ناپذير از مناسبات شهر محسوب شده، و هر شهر و دياري با فرهنگ و بارزه هاي فرهنگي مختص به خود، شناخته مي شده است.از طرفي در دنياي امروز يكي از عمده ترين راههاي كسب درآمد و معرفي فرهنگ هرمنطقه از طريق توريست انجام مي شود ؛ نسبت به موقعيت مناسب جغرافيايي و اقليم متنوع ، منابع غني طبيعي و تاريخي ايران و پتانسيل بالاي منطقه ، خلأ فضاهاي توريستي به وضوح احساس مي شود كه موجب كاهش گردشگر گرديده است در صورتيكه در شهرهاي معاصر براي استمرار فرهنگ در جامعه فضاهايي براي تعامل و تبادلات فرهنگي ساخته شده است كه كمك زيادي به گردش چرخ اقتصادي ساكنان آن منطقه مي نمايد .لذا در راستاي تحقق بخشيدن به اين موضوع و استفاده درخور از داشته هاي طبيعي و فرهنگي در هر منطقه و توليد فضاي فرهنگي - گردشگري با رويكرد معماري سبز كه برخاسته از معماري پايدار و توسعه پايدار بوده ، شكل گرفته است ؛ اين نيز ناشي از نياز انسان امروز در مقابل پيامدهاي سوءجهان صنعتي و مصرفي عصر حاضر است. حفظ و حراست از منابع طبيعي جهان، مصونيت ازآلودگي هوا و ساير آلودگيهاي محيطي، حفاظت از لايه ازن، بهداشت جسمي و رواني، آينده بشريت و ... از موضوعاتي است كه در اين راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان يك وظيفه جهاني روز به روزآشكارتر ميشود. ارزشهاي معماري سنتي و سنت ارزشهاي زيست محيطي معماري سنتي ايران واجد ارزشهاي بسيار فراوان در شيوه هاي گوناگون استفاده بهينه از انرژي و بهره برداري اكولوژيك از انواع انرژيها و خصوصا كاربرد انرژيهاي پايدار و بي زبان است.با پيدايش شيوه اي به نام معماري سبز متكي بر درس گرفتن از طبيعت ، با هدف ايجاد توازن ميان احتياجات انسان و گستره محيط پيرامون ،به صورت عملي تلاش معماران براي انجام وظيفه محوله آغاز شده است. لزوم توجه اين پژوهشگران اين حوزه به طراحي مجتمع فرهنگي و منطبق كردن اين اصول با فرهنگ و نيازهاي جامعه و همچنين لزوم آموزش و فرهنگ سازي اين اصول براي تمامي فعالان مرتبط با اين رشته و همچنين عموم مردم كه مشخصا كارفرمايان را تشكيل مي دهند، بررسي شده است. هدف اين پژوهش، معرفي ساز و كارهاي معماري سبز و بهره گيري از آن ها در ساخت وساز مجتمع هاي فرهنگي-گردشگري مي باشد.

يكي از مشكلات شهرنشيني و تغيير سبك زندگي جوامع مدرن و ماشيني و گاها مشكلات اقتصادي ،تخليه و از بين رفتن برخي فضاهاي شهري و روستايي گشته كه از پيامد هاي اين امر مي توان به نا امني و در نتيجه متروك شدن آن فضا اشاره كرد؛ در صورتي كه با دادن يك كاربري جديد مي توان روح تازه اي به آن محيط بخشيد و شايد بتوان اندكي جمعيت اشباع شده در برخي نقاط را پراكنده و به تعادل رساند. يكي از نكات حائز اهميت در اين پروژه، باززنده سازي و احياء فضاهاي متروك شهري يا روستايي است.

چکيده:

مركز فرهنگي-معماري سبز-گردشگري-معماري پايدار-لواسان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اميرسعيد محمودي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.