پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۳۹۰ شناسه:
بابك جلالي دانشجو:
شبيه سازي عددي اثر تنش تسليم سيال عامل بر عملكرد پمپ الكترومغناطيسي عنوان فارسي:
Numerical simulation of the effect of fluid’s yield stress on performance of MHD micropumps عنوان انگليسي:

يكي از چالش‌هاي سيستم‌هاي ميكروسيالاتي، ارائه مكانيزمي ساده و كارآمد براي انتقال سيالات با توجه به كوچك بودن ابعاد هندسي اين سيستم‌ها مي‌باشد. علاوه بر مقياس كوچك، در سيالاتي مانند سيالات فيزيولوژيكي آسيب نرسيدن به اجزاي سيال مثل گلبول قرمز در خون از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. شرايط ذكر شده، ميكروپمپ‌هاي هيدروديناميك مغناطيسي را به دليل فقدان قطعات متحرك مكانيكي به گزينه‌اي مناسب تبديل مي‌كند. در اين دسته از ميكروپمپ‌ها، تعامل بين يك ميدان مغناطيسي و ميدان الكتريكي متعامد منجر به توليد نيروي لورنتز مي‌شود كه مي تواند موجب حركت سيالات رسانا در كانال مورد نظر گردد. طيف وسيعي از سيالاتي كه در ميكروپمپ‌هاي مگنتوهيدروديناميك به كار مي‌روند، رفتار غيرنيوتني از خود نشان مي‌دهند. در اين پايان نامه تاثير تنش تسليم سيال ويسكوپلاستيك از نوع بينگهام بر عملكرد اين نوع پمپ با استفاده از نرم‌افزار كامسول بررسي شد. نتايج براي عدد رينولدز كوچك حاكي از آن است كه با افزايش تنش تسليم سيال كارآيي اين مكانيزم در انتقال سيال كاهش مي يابد. علاوه بر آن، از شدت جت‌هاي سرعت روي ديواره‌ كاسته مي‌شود.

چکيده:

ميكروسيالات، ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك، سيال غيرنيوتني، مدل‌سازي عددي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا رياسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.