پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz8 دفاع:
۳۳۸۵ شناسه:
شايان شكروي دانشجو:
بهينه سازي و ساخت سازه موج دار هوشمند با مواد پليمر حافظه‌دار عنوان فارسي:
Optimization and manufacturing a shape memory polymer Corrugated structure عنوان انگليسي:

سازه هاي موج دار داراي جنس و هندسه گوناگوني‌اند كه هركدام در مقابل نيرو عكس العمل متفاوتي دارند.

در اين پژوهش سعي مي‌شود رفتار ساطه موج دار هوشمند با ماده پليمر حافظه‌دار مورد بررسي و شبيه سازي قرار بگيرد و پس از شبيه سازي به دو روش ساخته و مورد تست و بررسي قرار بگيرد.

چکيده:

مواد هوشمند پليمر حافظه‌دار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا ذاكرزاده استاد راهنما:
دکتر مصطفي باغاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.