پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz8 دفاع:
۳۳۸۱ شناسه:
علي فرزانه دانشجو:
بهينه سازي و ساخت يك نمونه استنت با آلياژهاي حافظه‌دار عنوان فارسي:
Optimization and Manufacturing a Stent with Shape Memory Alloy عنوان انگليسي:

گرفتگي رگ يكي از بيماري‌هاي شايعي است كه امروزه ممكن است به دلايل مختلف در افراد يك جامعه بروز پيدا كند. يكي از راه‌هاي برطرف كردن اين بيماري استفاده از استنت است. به‌طوركلي دو مسئله پس از كاشت استنت ممكن است در بدن به وجود آيد. يكي گرفتگي خود استنت و ديگري ترومبوز استنت است كه در واقع همان تشكيل لخته خون است.با توجه به اين‌كه گرفتگي مجدد رگ پس از كاشت استنت، با آسيب‌ديدگي رگ حين كاشت استنت ارتباط مستقيم دارد لازم است تا اين ابزار پزشكي در ايده‌آل‌ترين حالت ممكن ساخته شود تا از مشكلات بعد از كاشت جلوگيري شود.

هدف از انجام اين پايان‌نامه رسيدن به هندسه بهينه و همچنين ارائه روشي مناسب براي ساخت استنت است. به‌منظور رسيدن به اين هدف ابتدا با انجام تست كشش خواص مكانيكي ماده نايتينول به دست آمد و سپس در ادامه با انجام تست DSC دماهاي تغيير فاز ماده تعيين شد. در ادامه به‌منظور تعيين درصد مواد تشكيل‌دهنده نايتينول تست EDX انجام شد. با توجه به تست‌هاي انجام شده دماي شروع استحاله مارتنزيتي 12.24 و پايان اين استحاله 76- درجه سانتي‌گراد براي آلياژ نايتينول با تركيب 67/52 درصد نيكل و 69/43 تيتانيوم به دست آمد. داده‌هاي به‌دست‌آمده از شبيه‌سازي به روش اجزاي محدود نشان داد كه نمونه پس از رسيدن به مقدار تنش 770 مگاپاسكال، از ناحيه الاستيك خطي خارج مي‌شود. در واقع در اين نقطه استحاله مارتنزيتي شروع به شكل‌گيري مي‌كند و تا تنش 840 مگاپاسكال روند تغيير فاز كامل مي‌شود. تغيير فاز ماده از آستنيت به مارتنزيت نيز پس از برداشتن بار در تنش 367 مگاپاسكال شروع شده و در تنش 350 مگاپاسكال كامل مي‌شود. با توجه به نتايج استنت شبيه‌سازي‌شده، نمونه‌ي فيزيكي اين استنت ساخته شد. با توجه به اينكه امكان انجام آزمايش عملي براي استنت فراهم نبود بنابراين از انجام اين آزمون كه بايد در حضور رگ انجام مي‌شد، صرف نظر شد و فقط به نتايج حاصل از شبيه‌سازي كه در مقايسه با نتايج نمودار آزمون كشش نتايج قابل قبولي است، اكتفا شد.

كليدواژه‌ها: استنت خود اتساع شونده، نايتينول، روش اجزاي محدود، معادله سوزا، آلياژ حافظه دار، مواد هوشمند

چکيده:

استنت . آلياژ حافظه دار . خود اتساع . استنت خود اتساع . بهينه سازي استنت . ساخت استنت . تست عملكرد استنت . وارد كردن استنت در رگ .

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا ذاكر زاده استاد راهنما:
دکتر مصطفي باغاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.