پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۳۳۷۹ شناسه:
نفيسه رهامي دانشجو:
مديريت حقوقي ريسك هاي قرارداد انتقال فناوري عنوان فارسي:
Legal Management of Risks of Technology Transfer Contract عنوان انگليسي:

امروزه تكنولوژي و دسترسي به آن يكي از ضرورت‌ها و شاخص‌هاي اساسي توسعه اقتصادي بشمار مي‌رود و از اين روست كه مبادله تجاري آن به يكي از موضوعات عمده تجارت بين‌الملل مبدل شده است. انتقال موفق تكنولوژي نياز به شناخت خلأهاي جامعه، منابع تكنولوژي، نحوه انتقال و فاكتورهاي تاثيرگذار، بسترهاي جامعه و نحوه توسعه تكنولوژي دارد. قرارداد انتقال فناوري به علت وسعت دامنه و پيچيدگي موضوع و شرايط مختلفي كه در چنين قراردادهايي پيش‌بيني مي شود از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است كه طرفين قرارداد را همواره با ريسك هاي متعددي روبرو مي‌كند. مديريت حقوقي قرارداد ايجاب مي‌كند قرارداد به طور جامع و مانع بررسي شود. بنابراين بايد ريسك‌هاي قراردادي شناسايي و ارزيابي شود و راهكارهاي مناسب براي آنها در نظر گرفته شود. در مقاله حاضر به تحليل حقوقي ريسك، شناسايي و طبقه‌بندي ريسك‌هاي قرارداد انتقال فناوري پرداخته و تلاش شده به اين پرسش پاسخ داده‌شود كه چه راهكارهاي قراردادي و حقوقي براي مديريت ريسك‌هاي قرارداد انتقال فناوري وجود دارد.

در پاسخ به اين پرسش ابتدا ريسك هاي موجود بررسي و پس از تعيين قلمرو و شرايط هريك راهكارهاي حقوقي مختلف به منظور مديريت هرچه بيشتر ريسك قرارداد انتقال فناوري ارائه شده است. در اين رابطه بسترهاي حقوقي حاكم شامل منابع قانوني بين المللي و داخلي مورد تبيين قرار گرفته شده است.

همچنين نظر به جايگاه ويژه ايران به عنوان يكي از اصلي‌ترين توليدكنندگان نفت و گاز و سابقه طولاني در قراردادهاي اين حوزه به بررسي ريسك‌هاي يك نمونه از قراردادهاي نفت و گاز، قرارداد نفتي IPC پرداخته شده است.

چکيده:

قرارداد انتقال فناوري، ريسك، مديريت قانوني، مديريت قراردادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.