پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲۳ دفاع:
۳۳۷۴ شناسه:
شيما احمديان دانشجو:
پژوهشي در تأثيرات عكاسي تبليغاتي در پوسترهاي تبليغاتي شكلات (مقايسه يك محصول در ايران بلژيك، فرانسه و آمريكا) عنوان فارسي:
Research on the Effects of Advertising Photography on Promotional Posters of Chocolate (Comparison of a Product in Iran Belgium, France and the United States) عنوان انگليسي:

شكلات يكي از قديمي‌‌ترين كالاهايي است كه به لطف رونق تبليغات قرن بيستم به شدت پيشرفت كرده است، اما با گسترش انواع شكلات و نام‌هاي تجاري، سبب رقابت بيشتر در تبليغات آن و تلاش بيشتر شركت‌هاي تجاري براي جذب مشتري هدفمندتر شده است. همواره شاهد تفاوت فاحش مابين رويكرد‌هاي عكاسي تبليغاتي در فرآيند ‌تبليغاتي كشور ايران و صنعت تبليغات در دنيا بوده‌ايم. هرچند از نظر تكنيكي و فني به مدد رشد سريع تكنولوژي و دسترسي به تجهيزات عكاسي فاصله‌ي بسيار اندكي ما‌بين عكس‌هاي توليدي در كشور در قياس با عكس‌هاي تبليغاتي در جهان شاهد هستيم، نبود فضاي ذهني مناسب در بين فعالان و توليدكنندگان شكلات از باب توجه به ايده پردازي و عدم لزوم صرف هزينه در بخش عكس تبليغاتي در پوستر، در ارائه‌ي هرچه بهتر محصول (شكلات)، سبب گرديده تا فرآيند توليد عكس تبليغاتي در كشور در حد عكاسي ساده از محصول بسنده شود و در نتيجه نه‌تنها از تأثيرگذاري در ذهن مخاطب را ميسر نمي‌شود بلكه در حد پوستر اطلاع‌رساني تنزل پيدا مي‌كند. بدين منظور در پژوهش حاضر، ضمن ارائه‌ي مفاهيم مربوط به عكس تبليغاتي در پوسترهاي تبليغاتي شكلات و چگونگي اجراي آن‌ها به تحليل و بررسي چند نمونه از پوسترهاي تبليغاتي شكلات در ايران و نقاط افتراق و اشتراك آن با كشورهاي (بلژيك، فرانسه و آمريكا) به روش توصيفي- تحليلي پرداخته‌- ‌شده است. بعد از بررسي نمونه‌هاي ذكرشده، در پاسخ به سوالات و فرضيات به اين نتيجه رسيده شد كه در ايران به طور كلي، در بعضي آثار ايران نشان از تغيير و تحول در نگرش عكاسان براي ارائه‌ي يك عكس غيرتكراري و ناب براي جلب بيننده وجود دارد، اما كافي نيست و هنوز هم در حوزه‌ي ايده پردازي در عكس تبليغاتي شكلات و تركيب‌بندي‌هاي جذاب پوستر براي بيننده، شاهد نوعي كمبود و عدم توجه كافي هستيم. همچنين پروژه‌ي عملي بر اساس پژوهش‌هاي مطرح‌شده در پايان‌نامه به اجرا درآمده است.

چکيده:

عكاسي تبليغاتي، پوسترهاي تبليغاتي، تبليغات شكلات، پوسترهاي شكلات ايران، پوسترهاي شكلات بلژيك، پوسترهاي شكلات فرانسه، پوسترهاي شكلات آمريكا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يعقوب آژند استاد راهنما:
دکتر مصطفي گودرزي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.