پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۶۹ شناسه:
محمدرضا شمس بيدهندي دانشجو:
ارتباط بين چرخه عمر شركت و تمايل به اجتناب مالياتي عنوان فارسي:
Does a firm's life cycle explain its propensity to engage in corporate tax avoidance? عنوان انگليسي:

شركت‌هاي مختلف در مراحل چرخه عمر خود رفتارها و ويژگي‌هاي متفاوتي را بروز مي‌دهند كه عمدتا ناشي از شرايط داخلي و محيط اقتصادي و رقابتي ايشان است. بررسي ارتباط مراحل چرخه عمر و رفتارهاي مذكور مي‌تواند در شناخت ضرورت‌ها و رفتار شركت‌ها موثر باشد. يكي از مهمترين متغيرهاي رفتاري شركت‌ها در اين زمينه فعاليت‌هاي اجتناب مالياتي است. در اين تحقيق با استفاده از مدل ديكنسون (2011) در خصوص مراحل چرخه عمر شركت و تحقيق‌هاي انجام شده در خصوص دلايل و روش‌هاي اجتناب مالياتي ، به دنبال بررسي ارتباط مراحل چرخه عمر شركت و ميزان اجتناب مالياتي هستيم. اعتقاد داريم نتايج حاصل از اين تحقيق مي‌تواند مورد استفاده تحليل‌گران مالي و مالياتي به منظور درك بهتر صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه و ساير گزارشات مالي گردد.

چکيده:

مراحل چرخه عمر شركت ، فعاليت‌هاي اجتناب از ماليات ، مدل ديكنسون (2011)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.