پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۵/۲۶ دفاع:
۳۳۶۷ شناسه:
مليحه عسگرزاده افشاري دانشجو:
ارائه الگوي تامين مالي نوآورانه در بانك‌هاي توسعه‌اي (مطالعه موردي : بانك توسعه صادرات ايران) عنوان فارسي:
Introducing the Innovative Financing Patern in Development Banks (case study: Export Development Bank of Iran) عنوان انگليسي:

تأمين مالي همواره يكي از چالش‌هاي اساسي ايجاد و توسعه كسب و كارهاي نوپا بوده است. از اين‌رو در دهه‌هاي اخير، در سطح جهان نوآوري‌هايي نظير موسسات سرمايه‌گذاري مخاطره پذير، فرشتگان كسب و كار، شتاب‌دهندگان و ... به منظور ايجاد جايگزين براي نهادهاي تأمين مالي سنتي نظير بانك‌ها ايجاد شده است، كه هر كدام برخي از خلأ هاي موجود در تأمين مالي در مراحل مختلف كسب و كارهاي كارآفرينانه را مرتفع مي‌سازند. شركت‌هاي كوچك و بزرگ بسته به نياز خود بايد منابع تأمين مالي مناسبي را انتخاب نمايند. چهار فاكتور اصلي كه تعيين كننده منبع تأمين مالي مناسب هر شركتي هستند شامل ريسك، بازده، ميزان سرمايه‌گذاري و افق زماني سرمايه‌گذاري مي‌باشد. اما نكته قابل توجه در اين بين، اين است كه براي تعيين بهترين منبع جذب سرمايه براي يك كسب و كار، ابتدا بايد ويژگي و شرايط آن كسب و كار را شناخت، سپس ويژگي‌هاي منابع مختلف تأمين مالي را مورد بررسي قرار داد و سپس با تطبيق نيازها با منابع، بهترين منابع را براي هريك از شرايط گوناگون يك كسب و كار مشخص كرد. شرايط و نيازهاي يك كسب و كار مستقيماً به موقعيت آن در چرخه عمر آن كسب و كار بستگي دارد. در اين ميان نوع ديگري از تأمين مالي وجود دارد كه در ادبيات جهان با نام تأمين مالي نوآورانه شناخته مي‌شود.

بانك توسعه‌اي از جمله نهادهاي تأمين مالي توسعه‌اي به شمار مي‌رود كه وظيفه پوشش نيازهاي توسعه‌اي كشور در راستاي ايجاد محيط مستعد جهت فعاليت بخش خصوصي، كارآفرينان و ابزار غيرمستقيم دولت در پوشش نيازهاي توسعه‌اي است. بانك توسعه‌اي در تعريف سنتي خود نهاد مالي ملي يا منطقه‌اي است كه هدف از طراحي آن تأمين سرمايه بلندمدت يا ميان‌مدت جهت سرمايه‌گذاري‌ در پروژه و طرح‌هاي داراي بهره‌وري، كه معمولاً نيازمند همكاري فني بوده و در مناطق كمتر توسعه يافته متمركز هستند، مي‌باشد.

چکيده:

تامين مالي نوآورانه، بانك‌هاي توسعه‌اي، روشهاي تامين مالي نوآورانه در بانك‌هاي توسعه‌اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد پاداش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هستي چيت سازان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.