پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۲/۱۶ دفاع:
۳۳۶۳ شناسه:
علي اكبر كريمي پناهان دانشجو:
رويه ديوان بين المللي دادگستري در حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي عنوان فارسي:
The role of the competence of the international court of justice (icj) as the principal judicial organ of the united nation (un) in the maintenance of international peace and security عنوان انگليسي:

حفظ صلح و امنيت بين الملل يكي از اهداف اصلي سازمان ملل محسوب مي شود. ديوان بين المللي دادگستري به عنوان ركن اصلي و قضايي سازمان ملل متحد از طريق نقش مهمي كه در حل و فصل اختلافات بين كشورها داشته، جايگاه مهمي براي خود در حفظ صلح و امنيت بين المللي بوجود آورده است زيرا اختلافات بين دولت ها صلح و امنيت جهاني را به خطر اندازد. به همين دليل حل و فصل صلح آميز اختلافات ميان كشورها شرط اساسي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي انگاشته شده است. در نهايت بايد توجه داشت كه هر بار كه اختلافات ميان كشورها بطور صلح آميز حل مي شود، ساختار صلح و امنيت بين المللي تقويت مي گردد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه ديوان بين المللي دادگستري به اين منظور طراحي شده كه وسيله اي باشد براي نيل به تصميماتي براي حل اختلافات ميان دولت ها كه اجراي آن براي طرفين لازم الاجرا باشد. اساسنامه ديوان جزء لاينفك منشور مي باشد. كاركرد اصلي ديوان بكارگيري شيوه هاي حقوقي براي حل و فصل اختلافات بين المللي و نيل به مقصود حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي از طريق حقوقي است. ديوان از طريق صدور آراي خود در زمينه اصل ممنوعيت توسل به زور و اقدامات تاميني در تحكيم صلح و امنيت بين دولت ها مشاركت داشته است كه موجب توسعه حقوق بين الملل و ايجاد يك سياست قضايي در خدمت مباني صلح و امنيت بين دولتها شده است. در حقيقت ديوان از طريق حل و فصل اختلافات بين المللي بين دولت ها در اعاده صلح و امنيت بين دولت ها نقش دارد و از طريق ايجاد رويه قضايي به موجب آراي خود در توسعه حقوق بين الملل مشاركت دارد و نتيجه آن حفظ صلح و امنيت بين المللي را در پي خواهد داشت.

چکيده:

ديوان بين المللي دادگستري، صلح، امنيت بين المللي، منع توسل به زور ، اقدامات تاميني ديوان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور:
دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.