پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۶۲ شناسه:
حانيه اصغري اسكوئي دانشجو:
در راستاي طراحي اپليكيشن آموزش زبان انگليسي مختص دانشجويان رشتهي مهندسي كامپيوتر: پژوهشي نيازمحور عنوان فارسي:
Towards Designing a Major-Specific Application for Iranian Students of Computer Engineering: A Needs-Based Study عنوان انگليسي:

تمايل روزافزون به يادگيري زبان انگليسي براي اهداف خاص (ESP) به عنوان ابزار اصلي ارتباط در محيط هاي دانشگاهي و شغلي وجود داشته است. دوره هاي ESP به عنوان مهمترين رشته علمي در مطالعات آموزش عالي معرفي شده اند. ما با پيشرفت سريع فناوري در جنبه هاي مختلف زندگي انسان روبرو هستيم. بين فناوري و آموزش زبان رابطه مستقيمي وجود دارد و با رشد فناوري ، روشهاي جديد آموزش و يادگيري زبان نيز گسترش مي يابد. مفاهيم "در هر زمان" و "هرجاي" زماني استفاده شد كه ايده استفاده از فناوري براي يادگيري در بين آموزگاران و زبان آموزان گسترش يافت. نوت بوك هاي قابل حمل هوشمند و تلفن هاي همراه محبوبيت زيادي در بين دانشجويان كسب كرده است. هدف از پژوهش حاضر ، بررسي تأثير يادگيري زبان با كمك موبايل (MALL) بر دانشجويان ايراني مهندسي كامپيوتر است كه زبان مورد نياز براي دوره خاص خود را ياد مي گيرند.

چکيده:

ESP - CALL - MALL

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا دشتستاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد علوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.