پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۳۶۱ شناسه:
رحيمه دهواري دانشجو:
خسارت معنوي ناشي از نقض قرارداد در حقوق انگليس و ايران عنوان فارسي:
Spiritual damages of breach of contract in the Laws of England and Iran عنوان انگليسي:

نقض قرارداد ممكن است آثار متعددي از جمله آثار غير مالي براي متعهدله به دنبال داشته باشد. يكي از آثار غير مالي صدمه به احساسات و يا لطمه به آبرو و حيثبت متعهد له است. آيا به صورت كلي مي توان به خاطر رنج و ناراحتي كه ناشي از نقض قرارداد است و منجر به لطمه به احساسات شخص و حتي بيماري متعهد له مي شود، مطالبه خسارت نمود؟ براي مثال، اگر شركتي به صورت غير قانوني و بر خلاف قرارداد مدير خود را به نحو تحقير كننده اي اخراج كند آيا اين مدير مي تواند از طرف مقابل تقاضاي خسارت بابت اينگونه رفتار را بنمايد يا خير؟ اگر وكيلي در اقامه دعوا براي بازگرداندن منزل مسكوني موكل خود تعلل كند و موكل مجبور شود حدود دو سال در منزل پدرزن خود زندگي كند و از اين طريق به به او از نظر روحي صدمه وارد شود، مي تواند از وكيل بابت تعللش مطالبه خسارت نمايد؟ يا اگر كارشناسي با نقض قرارداد منزلي را كه مشتري او مي خواسته بخرد و با اعتماد به او از او خواسته است كه آن را كارشناسي كند و كارشناس با بي دقتي عيوب آن را متوجه نشده و از اين طريق موجبات ناراحتي مشتري را فراهم آورده بايد به مشتري خسارت بپردازد؟ دادگاههاي انگليس در اين گونه موارد و مواردي كه قرارداد براي ايجاد امنيت، راحتي و تفريح منعقد مي شود و قرارداد نقض شود، حكم به پرداخت خسارت مي دهند. آيا در حقوق ايران در چنين مواردي حكم به پرداخت خسارت مي شود داد؟ اگر پاسخ مثبت است مباني آن چيست؟

همين طور در جايي كه نقض قرارداد به آبرو و حيثيت طرف مقابل لطمه مي آورد، شخص زيان ديده مي تواند از ناقض قرارداد بابت اين مسأله تقاضاي خسارت كند؟ براي مثال، اگر بانكي كه بر اثر فساد ورشكسته شده و كارمندان آن نقشي در ورشكستگي آن نداشته اند و در نتيجه امكان اشتغال مجدد اين كارمندان دشوار مي گردد، مي توانند از بانك مذكور مطالبه خسارت كنند؟ يا اگر يك عمده فروش ، كالاي معيوبي را به فروشنده مي دهد و از اين طريق به شهرت و آبروي فروشنده لطمه وارد مي شود و يا اگر بانكي بدون دليل از پرداخت يك چك خودداري كند و از اين طريق به آبروي مشتري لطمه وارد شود آيا آنها مي توانند از طرف مقابل تقاضاي خسارت كنند؟

در اين موارد در حقوق انگليس، متعهد له حق مطالبه خسارت را دارد. اما در حقوق ايران هنوز جايگاه اين بحث روشن نيست. بايد ديد آيا متعهد له در اينگونه موارد مي تواند تقاضاي خسارت كند يا خير؟ اگر پاسخ مثبت است مباني مطالبه چنين خسارتي چيست؟

موارد اين چنين در كشور ما بسيار اتفاق مي افتد و نوعاً متعهد له يا خسارتي را مطالبه نمي كند و يا اگر مطالبه كند معلوم نيست كه دادگاه تقاضاي او را بپذيرد. اين تحقيق در نظر دارد كه به اين پرسش ها پاسخ دهد.

چکيده:

نقض قرارداد، احساسات جريحه دار شده، حيثيت صدمه ديده، جبران ضرروزيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي انصاري پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اسلامي پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.