پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۳۵۷ شناسه:
مولود قضات دانشجو:
علل اجتماعي استقبال ادبي( مطالعه موردي : 5 رمان پرفروش سال هاي 1392- 97) عنوان فارسي:
The study of social cases of the literary reception (case study of 5best novels from 2013- 2018) عنوان انگليسي:

چكيده

اين پژوهش برآن است كه، با بررسي عناصر ادبي يك رمان فارسي( جاي خالي سلوچ، محمود دولت آبادي) كه در پنج سال اخير( ۱۳۹۲- ۱۳۹۷) از استقبال خوبي برخوردار بوده، دلايل اجتماعي اين استقبال را پيدا و تحليل كند.

هر ساله كتاب‌هاي داستاني زيادي منتشر مي‌شود كه براي توليد هر يك علاوه بر هزينه مادي، مدت‌ها وقت صرف شده است. اما از بين اين كتاب‌ها شمار اندكي ديده و خوانده مي‌شوند و از بين همين تعداد شمار اندك‌تري به تجديد چاپ مي‌رسند. مطابق با آمار خانة كتاب ميانگين رشد تجديد چاپ كتاب نسبت به توليد عنوان كمتر بوده است، اما ازبعضي رمان‌ها استقبال بسيار زيادي شده و به چاپ بيش از ده رسيده است. يافتن علل اجتماعي اين استقبال به بررسي شاخص ‌هاي ادبي جذب مخاطب نياز دارد.

بنابر ساختار نقد تكويني، اثر ادبي، به عناصر ادبي تجزيه شد، سپس طبقه بندي شد و درونمايه، موضوع، تصوير مركزي، بن ماية ادبي به دست آمد. با تحليل اجتماعي اين عناصر در چارچوب نظريات انتقادي و بر اساس موضوع ادبي، ارتباط نويسنده با جامعه واقع‌گرايانه و مبتني بر روابط توليد اقتصادي كه در بافت بومي بر اساس كشاورزي است، به دست آمد. فقر و روستاي كويري بستر ادبي خلاقانه اي بوده كه نويسنده بر اساس جهان بيني و خلاقيت خود انتخاب كرده است. زبان اثر و نحوة آشنايي زدايي نويسنده بر ميزان استقبال اثر دارد.

كليد واژه‌ها

رمان پرفروش- استقبال ادبي- واقعيت اجتماعي- بررسي علل اجتماعي- محمود دولت آبادي- جاي خالي سلوچ.

چکيده:

رمان پرفروش- استقبال ادبي- واقعيت اجتماعي- بررسي علل اجتماعيمحمود دولت آبادي- جاي خالي سلوچ.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا جوادي يگانه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.