پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۸/۲۸ دفاع:
۳۳۴۵ شناسه:
بنفشه خاني اوشاني دانشجو:
بررسي رابطه ي عوامل محيطي، سازماني و تكنولوژي با فرآيندهاي پنج گانه ي زنجيره ي تامين مواد غذايي زود فاسد شدني مبتني بر اينترنت اشيا ابر محور عنوان فارسي:
Investigating the Relationship between Environmental, Organizational and Technology Factors with Five Processes of Food Supply Chain based on IOT based on clouds عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت زنجيرهي تامين مواد غذايي و به خصوص مواد غذايي زود فاسد شدني، و فراگير شدن

اينترنت اشيا و تاثيرات مثبت آن در كسب و كار، اين تحقيق قصد دارد به سوال چگونه اينترنت اشيا ابري بر

زنجيره تامين مواد غذايي فاسد شدني تاثير ميگذارد پاسخ دهد.

چکيده:

زنجيره تامين - اينترنت اشيا - رايانش ابري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاطمه ثقفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.