پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz9 دفاع:
۳۳۴۴ شناسه:
داود دانيالي دانشجو:
طراحي سيستم هشدار دهنده تشخيص لبه دوم استخوان در جراحي ارتوپدي عنوان فارسي:
Detection of second edge of the bone in Orthopedic Surgery عنوان انگليسي:

در زمان عمل هاي جراحي ارتوپدي كه منجر به قرار گرفتن پروتز در بدن بيمار مي شود، به طور خاص مثلا در استخوانهايي مانند استخوان ساق پا كه بصورت لوله اي شكل مي باشد، پزشك با استفاده از دريل هاي الكتريكي مخصوص مجهز به مته استخوان را سوراخ مي كند تا بتواند بوسيله پيچ هاي خاص خود پروتز را روي استخوان ثابت كند كه اين امر باتوجه به شرايط بيمار و نوع عمل، در صورت خارج شدن مته از لبه دوم استخوان (سمت مقابل) و برخورد به بافت با عث بروز صدماتي به بافت و يا عصب بيمار مي شود. در اين طرح سعي شده است با ايجاد روشي مناسب براي جراحي، عمليات سوراخ كاري روي استخوان با دقت بيشتر صورت گيرد و پزشك در هنگام عمل تشخيص بهتري در كنترل ابزار خود داشته باشد و همچنين از صدمات احتمالي نيز جلوگيري بعمل آيد.

چکيده:

جراحي ارتوپدي، پروتز ، كنترل دريل، تشخيص لبه دوم استخوان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر تورج عباسيان نجف آبادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.