پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۳۴۳ شناسه:
مريم جمشيدي دانشجو:
تاثير جامعه آنلاين طرفداران برند بر وفاداري به برند عنوان فارسي:
Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity عنوان انگليسي:

از آنجا كه شبكه‌هاي اجتماعي نحوه برقراري ارتباط ما با يكديگر، به اشتراك‌گذاري خاطرات و تجربيات را تغيير دادند، نحوه تعامل با شركت‌ها و برندهاي اطراف ما را نيز متحول كرده‌اند. در حقيقت شركت‌ها طي چند سال گذشته خود را در شبكه‌هاي اجتماعي جاي داده و استراتژي‌هاي بازاريابي و كانال‌هاي ارتباطي جديدي را توسعه داده‌اند.

بحثي در مورد قرارگيري شركت‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي در جريان است. از يك سو، فرصتي فوق العاده را براي يك شركت ارائه مي‌كند تا ميليون‌ها مشتري را تحت تأثير قرار داده و از اهرم شبكه‌هاي اجتماعي براي تبليغ برندهاي خود استفاده كند. شبكه‌هاي اجتماعي، محيطي بسيار پربازده را براي بازاريابان ارائه مي‌كنند. از سوي ديگر، برخي عقيده دارند كه حضور برندها در شبكه‌هاي اجتماعي، عامل "صرف" بالقوه‌ را نشان مي‌دهد زيرا شبكه‌هاي اجتماعي دليل وجود خود را با عدم ارتباط مردم با يكديگر از دست مي-دهند (فورنير و اوري، 2011، ص193). موضوعات اين بحث هنوز ناشناخته بوده و مطمئناً هنوز هم تغييرات بسياري در انتظار وقوع هستند.

امروزه برندسازي موضوع مهمي در بازاريابي است و هنوز دانش كمي در مورد برندسازي در شبكه‌هاي اجتماعي وجود دارد. بنابراين، هدف اين پايان‌نامه درك تعامل‌هاي بين برندها و مشتريان در جوامع آنلاين طرفداران برند است. در اينجا به طور خاص سعي مي‌شود تا عناصر مؤثر بر وفاداري مشتري به يك برند خاص هنگامي كه او عضوي از جامعه آنلاين طرفداران برند است، درك شود.

چکيده:

شبكه‌هاي اجتماعي-بازاريابي-برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.