پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz11 دفاع:
۳۳۴۲ شناسه:
هدي اديب مقدم دانشجو:
سبك زندگي مصرف كننده و ارزش ويژه برند عنوان فارسي:
Customer lifestyle and brand equity عنوان انگليسي:

نياز انسان‌ها تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي تبديل به نياز و خواسته مي‌شود. اين تمايلات و درواقع نيازها نامحدود هستند در حالي كه منابع پاسخگويي به آن‌ها محدود مي‌باشند؛ خصوصا در شرايط كنوني كه درآمد مردم به شدت كاهش پيدا كرده است. در نتيجه مصرف‌كنندگان نسبت به انتخاب‌هاي‌شان محتاط‌تر شده‌اند. به نوعي مي‌توان گفت كه توجه بيشتري به تصميم‌گيري‌هايشان براي خريد نشان مي‌دهند. البته بايد در نظر داشت كه برندهاي مطرح و موفق تحت تاثير اين تغييرات قرار نمي‌گيرند و ديگر كسب‌وكارها نياز دارند تا روي ايجاد و حفظ ارزش ويژه برندشان تمركز بيشتري داشته باشند.

چکيده:

Lifestyle, brand equity, business, Customer lifestyle, Customer needs

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.