پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۳۳۳ شناسه:
فتانه كيشاني فراهاني دانشجو:
تاثير بازي سازي بر رفتار مصرف كننده عنوان فارسي:
The impact of gamification on consumer behaviour عنوان انگليسي:

بازي سازي به عنوان يك استراتژي براي بهبود نتايج رفتاري مختلف در حوزه خرده فروشي آنلاين به كار مي رود. درك ويژگي‌هاي فعاليت هاي بازاريابي بازي سازي، براي بازي سازي موفق حياتي است، ولي تاكنون درباره‌ي تجربه‌ي درك شده از ويژگي هاي GMAs و تاثير آن بر رفتارهاي مصرف كننده مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراين اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين تجربه‌ي GMAs، ارزش، رضايت، عشق به برند و رفتارهاي مطلوب مصرف كننده انجام خواهد شد.

چکيده:

بازاريابي بازي سازي، ارزش، عشق به برند، رفتار مطلوب مصرف كننده.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.