پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۳۲۹ شناسه:
هنگامه ملكي دانشجو:
ارائه مدل خوشه بندي و دسته بندي رستوران ها مبتني بر داده كاوي مورد مطالعه (استارتاپ مياره) عنوان فارسي:
Provide a clustering and classification model of restaurants based on data mining / case study (Miare startup) عنوان انگليسي:

حال با توجه به اين مشكلات كسب و كارهاي اينترنتي، اطلاعات سازمان ها براي دست يابي به مزيت رقابتي بسيار ضروري و حياتي هستند. اطلاعات به دست آمده از مشتريان، مركزي براي رويارويي با فرصت ها و چالش هاي كسب وكارند. با به دست آوردن درك كلي از رفتار و رضايت مشتريان و سپس بخش بندي آن ها، سازمان ها مي توانند به بهينه سازي برنامه هاي بازاريابي، جلب رضايت مشتريان و افزايش سود سازمان بهتر بپردازند. دراين تحقيق به ارايه مدلي مناسب پرداخته مي شود كه در آن از تكنيك داده كاوي براي بخش بندي مشتريان و تكنيك بازاريابي مدل تحليل RFMبراي شناسايي و تحليل رفتار مشتريان و تعيين ميزان ارزش آن ها استفاده مي شود. از اين طريق مي توان در خصوص مشتريان بخش هاي مختلف راحت تر تصميم گيري كرد و در نتيجه سرويس متناسب با نيازشان به آن ها داد. هم چنين مي توان با استفاده از مدلي كه به دست مي آيد هر مشتري جديدي كه وارد شد را در يك خوشه جاي داد و در مورد نوع خدمت به آن تصميم گيري كرد.

چکيده:

داده كاوي، دسته بندي، خوشه بندي،مدل تحليل RFM، مدل كريسپ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد روحاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.