پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۲۷ شناسه:
نيكي رنجبران دانشجو:
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند و پاسخ هاي مصرف كننده عنوان فارسي:
The influence of brand equity on consumer responses عنوان انگليسي:

اين مطالعه به بررسي ارزش برند روي 4 عامل مختلف مي پردازد:

تمايل مشتري براي پرداخت ، نگرش مشتري نسبت به برند ، ترجيح يك نام تجاري و قصد خريد.

مطالعه و بررسي تاثير ارزش برند بر روي اين متغير ها باعث عملكرد بهتر و سودآوري براي شركت هاي مختلف مي شود.

اين ارزش براي نام تجاري قدرت قيمت گذاري بالاتر و در نتيجه فروش و سود آوري بيشتر را فراهم مي كند.

اين مقاله مدلي را براي درك بهتر ارزش برند و برسي اثرات آن روي پاسخ هاي مصرف كننده پيشنهاد و آزمايش مي كند.

چکيده:

ارزش ويژه برند - پاسخ هاي مصرف كننده - ارزش يك نام تجاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدحامد وارث استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.