پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۷ دفاع:
۳۳۲۶ شناسه:
عليرضا معقولي دانشجو:
مدل‌سازي و مقايسه ردپاي كربن در موتور سيكلت‌هاي الكتريكي و بنزيني بر اساس آناليز چرخه عمر‌‌‌ عنوان فارسي:
Modeling and comparing of carbon footprint in electric and gasoline motorcycles based on life cycle assessment. عنوان انگليسي:

استفاده از منابع انرژي الكتريكي در انواع وسايل نقليه موتوري به جايگزيني سوخت‌هاي فسيلي از قبيل بنزين و گازوئيل مورد ترويج قرار گرفته است كه در راستاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي به ويژه دي‌اكسيدكربن مي باشد. از جمله ضرورت‌هاي انجام اين تحقيق مقايسه ردپاي كربن موتور سيكلت هاي الكتريكي با بنزيني مي باشد كه آيا با جايگزين كردن موتور سيكلت‌هاي الكتريكي به جاي بنزيني از دي‌اكسيد كربن موجود در جو به صورت منطقه اي كاسته مي شود يا اينكه در كل جو كره زمين اين اتفاق مي‌افتد. با توجه به زمينه مشاركت كشور ايران براي كم كردن 4 درصد از دي اكسيد كربن توليدي و ضرورت محدود شدن افزايش دما جو كره زمين تا 2 درجه سلسيوس، لازم است ميزان دي‌اكسيد كربن توليدي صنعت موتور سيكلت سازي الكتريكي به‌دست بيايد و با ميزان دي‌اكسيدكربن توليدي موتورسيكلت هاي بنزيني مقايسه شود تا با انجام اين تحقيق مشخص شود آيا با برقي كردن موتور سيكلت ها ايران موفق به كم كردن كربن دي اكسيد خود خواهد شد يا خير؟

چکيده:

موتور سيكلت برقي ، موتور سيكلت بنزيني ،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد شفيع پور استاد راهنما:
دکتر فاطه دلير استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.